Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μουσικά σχολεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe7b1034d-184f-4377-8721-d428978afe38 265144

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις σε μουσικά σχολεία και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται για ένα διδακτικό έτος. Τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις και η νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.

Τελευταία ενημέρωση

08/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών δευτερβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) σε μουσικά σχολεία

Σημειώσεις

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο. Οι εκπαιδευτικοί καταχωρούν στο ΟΠΣΥΔ και τα δικαιολογητικά με μεταφόρτωση (upload), βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση της αίτησης απόσπασης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαίδευσης σε μουσικά σχολεία


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Datacenter
      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Έκδοση πρόσκλησης εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε μουσικά σχολεία

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Πενταετής διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εξαιρουμένων από την προϋπόθεση της συμπλήρωσης της τουλάχιστον 5ετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης τους εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας, οι οποίοι έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί απευθείας σε Μουσικά Σχολεία).

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Υποχρέωση παραμονής στην περιοχή διορισμού των νεοδιοριζόμενων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να μην συντρέχει κώλυμα απόσπασης. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Ύπαρξη λειτουργικού κενού στον κλάδο/ειδικότητα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο μουσικό σχολείο.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Πενταετής ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα. Αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Τίτλοι σπουδών - πιστοποιητικά Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι σπουδών - πιστοποιητικά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) καθώς και πίνακας των δικαιολογητικών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Βεβαιώσεις εργοδότη Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαιώσεις εργοδότη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Για τους εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας (ΠΕ79.01-ΤΕ16), επιπλέον των ανωτέρω, βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από επίσημες αρχές. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αφορά στην υποχρέωση των νεοδιοριζόμενων να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Νόμος 53 (παρ. 4Α) 4653 2020 12 Α

       Περιγραφή Αφορά στην εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας σε μουσικά σχολεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100012

      • Νόμος 205 (παρ.1) 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Αφορά στη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • Νόμος 9 (παρ.9) 3391 2005 240 Α

       Περιγραφή Αφορά στο διδακτικό προσωπικό των μουσικών σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100240

      • Προεδρικό Διάταγμα 8 (περ.Β΄) 100 1997 94 Α

       Περιγραφή Αφορά στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε μουσικά σχολεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100094

      • Νόμος 16 (περ.Ι) 1824 1988 296 Α

       Περιγραφή Καθορισμός σκοπού και τρόπου λειτουργίας μουσικών σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100296

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου αποσπάσεων μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία των αποσπάσεων σε μουσικά σχολεία περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν εκδίδεται ξεχωριστή εγκύκλιος. Η έκδοση της εν λόγω εγκυκλίου γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης και των δικαιολογητικών γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος των αιτήσεων γίνεται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιστημονική Επιτροπή ελέγχει ότι αφορά στους μόνιμους εκπαιδευτικούς ΔΕ μουσικής παιδείας και εισηγείται για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία.

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών ΔΕ σε Μουσικά Σχολεία.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται όταν το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί θετικά-εγκρίνει τις αιτήσεις απόσπασης των μονίμων εκπαιδευτικών σε μουσικά σχολεία και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή της απόφασης απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μουσικά σχολεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την απόφαση απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μουσικά σχολεία στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, καθώς και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν αποσπαστεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.