Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9593dcbe-1319-4aaf-8abd-8474e2bbde35 616171

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση ή Αίτηση επανεξέτασης της αίτησης απόσπασης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Δ/νσεις ΠΕ & ΔΕ


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Μόνιμος Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Κατοχή συγκεκριμένων προσόντων όπως ορίζονται στη σχετική πρόσκληση.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να μην συντρέχει κώλυμα απόσπασης, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί: α) να μην είναι στελέχη της εκπαίδευσης με θητεία που λήγει μετά τις 31-08 του έτους που εκδίδεται η εγκύκλιος β) να μην έχουν αποσπαστεί με θητεία που λήγει μετά τις 31-08 του έτους που εκδίδεται η εγκύκλιος γ) να μην είναι αποσπασμένοι με λήξη απόσπασης μετά τις 31-08 του έτους που εκδίδεται η εγκύκλιος δ) να μην είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ε) να μην είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Στο Βιογραφικό Σημείωμα περιγράφονται οι γνώσεις και η εμπειρία των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών σχετικά με τις προς κάλυψη θέσεις

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αφορά την υποχρέωση των νεοδιοριζόμενων να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Νόμος 3 4473 2017 78 Α

       Περιγραφή Είναι οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στις αποσπάσεις σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Συμπληρώνει το άρθρο 19 του Νόμου 4440/2016

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100078

      • Νόμος 19 4440 2016

       Περιγραφή Είναι οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στις αποσπάσεις σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=20160100224

      • Νόμος 6 2740 1999 186 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100186

      • 1 Έκδοση πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έκδοση της πρόσκλησης γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης και των δικαιολογητικών γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα:https://opsyd.sch.gr/) εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην πρόσκληση

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν τις αιτήσεις απόσπασης ως προς τα κωλύματα με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των εκπαιδευτικών

       Όχι Όχι


      • 4 Εξαγωγή αναφοράς από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣΥΔ) των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το αρμόδιο Τμήμα Α Κινητικότητας εξάγει αναφορά με τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών από το ΟΠΣΥΔ

       Όχι Όχι


      • 5 Πρόταση των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Οι αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις προτείνουν την απόσπαση των μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο

       Όχι Όχι


      • 6 Κατάρτιση σχεδίου απόφασης για την απόσπαση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο απόφασης καταρτίζεται σύμφωνα με τις προτάσεις των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση περιλαμβάνει στο διατακτικό της τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή της απόφασης απόσπασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την απόφαση απόσπασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν αποσπαστεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.