Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία φορέων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdf161b77-56e2-439d-85f9-66366e010e64 021037

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Α' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4 Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και της Iσραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Τα σχολεία φορέων περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο-πρόσκληση αποσπάσεων των μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητάς του ΥΠΑΙΘ για ένα σχολικό έτος. Οι αποσπάσεις σε αυτά αφορούν σε διδακτικό έργο. Τα δικαιολογητικά και η νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.

  Διάρκεια Ισχύος

  1 Έτος

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους

  Τίτλος

  Αίτηση για απόσπαση σε σχολεία φορέων του ΥΠΑΙΘ

  Σημειώσεις

  Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο. Οι εκπαιδευτικοί καταχωρούν στο ΟΠΣΥΔ και τα δικαιολογητικά με μεταφόρτωση (upload), βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ένσταση και Αίτηση επανεξέτασης της αίτησης απόσπασηςΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία φορέων αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ


       Μητρώα που τηρούνται

       Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών
       Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Σχολικών Μονάδων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δομών

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31-08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου. Τα κωλύματα υποβολής αίτησης απόσπασης αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.


        Όχι Όχι

       • 2 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου. Τα κωλύματα υποβολής αίτησης απόσπασης αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.


        Όχι Όχι

       • 3 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού τους. Τα κωλύματα υποβολής αίτησης απόσπασης αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.


        Όχι Όχι

       • 4 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους. Τα κωλύματα υποβολής αίτησης απόσπασης αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.


        Όχι Όχι

       • 1 Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

        Βιογραφικό Σημείωμα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7597

       • Νόμος 33, παρ.1 4415 2016 159 Α

        Περιγραφή Αναφέρεται στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

       • Νόμος 3 παρ.1 4473 2017 78 Α

        Περιγραφή Αναφέρεται στην άρση κωλύματος αποσπάσης σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στις αποσπάσεις σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Συμπληρώνει το άρθρο 19 του Νόμου 4440/2016

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100078

       • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

        Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρεωτική παραμονή των νεοδιοριζόμενων για δύο (2) χρόνια στην περιοχή διορισμού τους, χωρίς δυνατότητα απόσπασης

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

       • Νόμος 19 4440 2016 224 Α

        Περιγραφή Είναι οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στις αποσπάσεις σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

       • 1 Έκδοση εγκυκλίου αποσπάσεων/πρόσκλησης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Επισημαίνεται ότι είναι η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης των μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητάς του ΥΠΑΙΘ για ένα σχολικό έτος και όχι ξεχωριστή πρόσκληση μόνο για τα σχολεία φορέων

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο.

        Σημειώσεις Οι εκπαιδευτικοί καταχωρούν στο ΟΠΣΥΔ και τα δικαιολογητικά με μεταφόρτωση (upload), βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος των αιτήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο έλεγχος των αιτήσεων ως προς τα κωλύματα και η αποστολή των δικαιολογητικών που δεν έχουν μεταφορτωθεί στις αιτήσεις προς τους φορείς, όπου ζητούν να αποσπαστούν οι εκπαιδευτικοί, γίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από τους φορείς.

        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή δικαιολογητικών στα σχολεία φορέων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στα σχολεία φορέων που ζητούν να αποσπαστούν οι εκπαιδευτικοί τυχόν δικαιολογητικά που δεν μεταφορτώθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα

        Όχι Όχι


       • 5 Εξαγωγή αναφοράς από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣΥΔ) των αιτήσεων απόσπασης σε σχολεία φορέων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το αρμόδιο Τμήμα Α της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξάγει αναφορά με τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών από το ΟΠΣΥΔ

        Όχι Όχι


       • 6 Παραλαβή των προτάσεων των αρμόδιων συμβουλίων των σχολείων των φορέων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Α της Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνει τις προτάσεις των αρμοδίων συμβουλίων για τους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς

        Όχι Όχι


       • 7 Διαβίβαση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της πρότασης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και της Iσραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Α της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ, διαβιβάζει την πρόταση του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την απόσπαση.

        Όχι Όχι


       • 8 Παραλαβή γνωμοδότησης ή βεβαίωσης πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών Π.Ε. στον Αρμενικό Κυανό Σταυρό και στην Γενική Αρμενική Ένωση Αγαθοεργίας, στην Ισραηλιτική Κοινότητας Αθηνών και στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.

        Όχι Όχι


       • 9 Έκδοση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των συλλογικών οργάνων των σχολείων φορέων του ΥΠΑΙΘ, τη σχετική γνωμοδότηση του ΚΥΣΠΕ και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται

        Όχι Όχι


       • 10 Αποστολή της απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία φορέων ΥΠΑΙΘ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την απόφαση απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία φορέων ΥΠΑΙΘ στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, στα σχολεία φορέων όπου έχουν αποσπαστεί, καθώς και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν τα σχολεία φορέων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.