Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση325e5316-04c2-4718-bbef-95158dbbff64 672122

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Α' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ Α' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο-πρόσκληση αποσπάσεων των μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητάς του ΥΠΑΙΘ για ένα σχολικό έτος, με εξαίρεση τον ΔΟΑΤΑΠ που διαρκούν πέντε σχολικά έτη. Οι αποσπάσεις σε αυτά αφορούν σε διοικητικό έργο. Τα δικαιολογητικά και η νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.

Τελευταία ενημέρωση

08/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση για απόσπαση σε υπηρεσία ή φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ)

Σημειώσεις

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο. Οι εκπαιδευτικοί καταχωρούν στο ΟΠΣΥΔ και τα δικαιολογητικά με μεταφόρτωση (upload), βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση και Αίτηση επανεξέτασης της αίτησης απόσπασης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31-08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί με θητεία και η θητεία αυτή δεν λήγει έως τις 31-08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177), που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους σε μονάδες Ε.Α.Ε., δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ αποκλειστικά στην Ειδική Αγωγή.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεταταχθεί ή αποσπαστεί μέσω ΕΣΚ, δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχει ανακληθεί κατόπιν αιτήσεώς τους η εν λόγω απόσπαση/μετάταξη, και δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96τΑ’) όπως αντικατέστησε την παρ. 4. του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ’).

       Όχι Όχι

      • 1 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Τίτλοι σπουδών - πιστοποιητικά (μεταπτυχιακό, δεύτερο πτυχίο, πιστοποιητικό γνώσης των νέων τεχνολογιών, πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών). Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι σπουδών - πιστοποιητικά (μεταπτυχιακό, δεύτερο πτυχίο, πιστοποιητικό γνώσης των νέων τεχνολογιών, πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Τυχόν δικαιολογητικά υποβάλλονται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ήδη στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής του θέσης. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 3 Έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου προς απόδειξη τυχόν διοικητικής εμπειρίας Έκθεση

       Έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου προς απόδειξη τυχόν διοικητικής εμπειρίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής του θέσης. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 6631

      • Νόμος άρθρο 6 παρ. 6 2740 1999 186 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις στη Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ καθώς και σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτείας του ΥΠΑΙΘ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100186

      • Νόμος 3149 2003 141 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100141

      • Νόμος άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 3848 2010 71 Α

       Περιγραφή Κώλυμα απόσπασης και μοριοδότηση εκπαιδευτικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100071

      • Νόμος 3966 2011 118 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις σε ΔΙΕΚ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100118

      • Νόμος 19 παρ. 1 περ. κβ’ 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στη δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατ εξαίρεση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • Νόμος άρθρο 3 παρ. 1 4473 2017 78 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στη δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατ εξαίρεση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100078

      • Νόμος άρθρα 2, 3, 6, 63 4547 2018 102 Α

       Περιγραφή Δομές υποστήριξης της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, αποσπάσεις σε ΙΕΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100102

      • Νόμος 71 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στον ΔΟΑΤΑΠ για πέντε (5) έτη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • Νόμος άρθρο 10 και στο άρθρο 17 3328 2005 80 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις στον ΔΟΑΤΑΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100080

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρεωτική παραμονή των νεοδιοριζόμενων για δύο (2) χρόνια στην περιοχή διορισμού τους, χωρίς δυνατότητα απόσπασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου -πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία των αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική εγκύκλιο - πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων. Η έκδοση της εγκυκλίου γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών από τους εκπαιδευτικούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο.

       Σημειώσεις Οι εκπαιδευτικοί καταχωρούν στο ΟΠΣΥΔ και τα δικαιολογητικά με μεταφόρτωση (upload), βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν τις αιτήσεις απόσπασης ως προς τυχόν κωλύματα.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή δικαιολογητικών που δεν έχουν μεταφορτωθεί στην αίτηση στους φορείς/υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, αποστέλλουν τα δικαιολογητικά που δεν έχουν μεταφορτωθεί στις αιτήσεις προς τους φορείς/υπηρεσίες, όπου ζητούν να αποσπαστούν οι εκπαιδευτικοί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φορέων/υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή της αναφοράς των αιτήσεων των εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα παραλαμβάνει μέσα από το ΟΠΣΥΔ αναφορά με προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει οι εκπαιδευτικοί στην ηλεκτρονική τους αίτηση και συμπληρωμένα τα πεδία των ελέγχων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή πινάκων στους φορείς/υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα του ΥΠΑΙΘ αποστέλλει στους φορείς/υπηρεσίες συνημμένους πίνακες με τα στοιχεία των αιτούντων απόσπαση εκπαιδευτικών

       Όχι Όχι


      • 7 Προτάσεις από τα αρμόδια συμβούλια των φορέων/υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αρμόδια συμβούλια προτείνουν τους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς.

       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή προτάσεων στην ιεραρχία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει τους πίνακες με τις προτάσεις των φορέων/υπηρεσιών ιεραρχικά προς τον/την Υπουργό

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση αποφάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αποφάσεις εκδίδονται ανά φορέα απόσπασης και περιλαμβάνουν στο διατακτικό τους μόνο τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή των αποφάσεων απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει τις αποφάσεις απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, καθώς και στους φορείς και στις υπηρεσίες, όπου έχουν αποσπαστεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.