Απόσπαση πλεονάζοντος μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εντός της ίδιας ΠΔΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4d02449d-b06e-4098-b314-aa719334bead 434980

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόσπαση πλεονάζοντος μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση πλεονάζοντος μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εισήγηση

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία του myschool, ο εκπαιδευτικός δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 31 3848 2010 71 Α

       Περιγραφή Εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: ... β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΔΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100071

      • 1 Εξαγωγή στοιχείων από το myschool

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γίνεται εξαγωγή στοιχείων/Άντληση δεδομένων από το ηλεκτρονικό σύστημα myschool, σχετικά με: α) τις ώρες που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα β) τις λειτουργικές ανάγκες σε ώρες προς συμπλήρωση ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση στο οικείο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για διατύπωση πρότασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει το θέμα του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού στο ΑΠΥΣΔΕ, προκειμένου να διαμορφώσει την πρότασή του για την απόσπαση του εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΔΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 3 Πρόταση Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ)


       Περιγραφή Το αρμόδιο ΑΠΥΣΔΕ προτείνει την απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πλεονάζουν στο οικείο ΠΥΣΔΕ, σε άλλη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΔΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει απόφαση απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πλεονάζουν στο οικείο ΠΥΣΔΕ, σε άλλη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΔΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης

       Όχι Όχι


      • 5 Ανακοίνωση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πλεονάζουν στο οικείο ΠΥΣΔΕ, σε άλλη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΔΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, ανακοινώνεται στους εκπαιδευτικούς και τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.