Απόσπαση πλεονάζοντος μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ εντός της ίδιας ΠΔΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfe706d92-ef8c-4025-bb04-c9c06d3abca1 433421

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόσπαση πλεονάζοντος μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση πλεονάζοντος μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εισήγηση

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία του myschool, ο εκπαιδευτικός δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 31 3848 2010 71 Α

       Περιγραφή Εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: ... β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΔΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100071

      • 1 Εξαγωγή στοιχείων από το myschool

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γίνεται εξαγωγή στοιχείων/Άντληση δεδομένων από το ηλεκτρονικό σύστημα myschool, σχετικά με: α) τις ώρες που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα β) τις λειτουργικές ανάγκες σε ώρες προς συμπλήρωση ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση στο οικείο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για διατύπωση πρότασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει το θέμα του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού στο ΑΠΥΣΠΕ, προκειμένου να διαμορφώσει την πρότασή του για την απόσπαση του εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 3 Πρόταση Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο ΑΠΥΣΠΕ προτείνει την απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που πλεονάζουν στο οικείο ΠΥΣΠΕ, σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει απόφαση απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που πλεονάζουν στο οικείο ΠΥΣΠΕ, σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης

       Όχι Όχι


      • 5 Ανακοίνωση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που πλεονάζουν στο οικείο ΠΥΣΠΕ, σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, ανακοινώνεται στους εκπαιδευτικούς και τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.