Απόσπαση προσωπικού στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9b4bcd06-9cbf-4ae9-a874-a73ef7b07358 159697

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, οι οποίες καλύπτονται αποκλειστικά με αποσπάσεις. προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, περιλαμβανομένων και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Η απόσπαση αφορά στο προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποψηφιότητας για απόσπαση στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων

Σημειώσεις

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η κατοχή ψηφιακής υπογραφής ή ψηφιακή βεβαίωση γνησίου υπογραφής μέσω του gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποσπάσεις διοικητικών και εκπαιδευτικών στην ανεξάρτητη αρχή "Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων"

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση προσωπικού στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Εργασιακές Το προς απόσπαση προσωπικό πρόκειται για διοικητικούς υπαλλήλους ή και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ταυτοπροσωπίας Οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι κάτοχοι ψηφιακής υπογραφής ή μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ψηφιακής βεβαίωση γνησίου υπογραφής μέσω του gov.gr.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eoe.minedu.gov.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • Νόμος 16 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις περί του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • 1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)» προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή H πρόσκληση αφορά στην απόσπαση προσωπικού (μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Η απόσπαση είναι τριετής.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση αιτήσεων από Τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η ορισμένη από το ΔΣ της αρχής Τριμελής Επιτροπή συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψηφίων, τις ελέγχει και καταρτίζει αξιολογικό πίνακα με τα μοριοδοτούμενα της προκήρυξης κριτήρια.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η εισήγηση της τριμελούς επιτροπής παραδίδεται στο ΔΣ της αρχής, το οποίο με πράξη του επικυρώνει το προς απόσπαση προσωπικό. Με βάση το πρακτικό αυτό του ΔΣ εκδίδεται διαπιστωτική Πράξη Προέδρου με τα ονόματα που επιλέγονται να αποσπαστούν στην Αρχή.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης απόσπασης προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων» για την κάλυψη των αναγκών της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έχοντας υπόψη την διαπιστωτική πράξη του Προέδρου και την εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής με την κατάταξη των υποψηφιοτήτων σε αξιολογικό πίνακα, συντάσσεται και υπογράφεται η υπουργική απόφαση του προς απόσπαση προσωπικού.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.