Απόσπαση σε περίπτωση διορισμού ένστολου προσωπικού ως δικαστικού συμπαραστάτη.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4ee1686c-c03e-4b82-9c89-fb0b9219f2e6 416863

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την απόσπαση (με ετήσια διάρκεια) αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων οι οποίοι κατόπιν δικαστικής απόφασης, διορίζονται δικαστικοί συμπαραστάτες σε γονείς ή αδέρφια που πάσχουν από δυσίατο νόσημα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η εν λόγω απόσπαση δύναται να ανανεώνεται κατ έτος, κατόπιν υποβολής αίτησης ανανέωσης και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τις οποίες αρχικά χορηγήθηκε. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων και δεν προσμετράται για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης.

Τελευταία ενημέρωση

25/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Απόσπαση σε περίπτωση διορισμού ένστολου προσωπικού ως δικαστικού συμπαραστάτη.

Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτησή αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση σε περίπτωση διορισμού αστυνομικού ως δικαστικού συμπαραστάτη.

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση σε περίπτωση διορισμού ένστολου προσωπικού ως δικαστικού συμπαραστάτη.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Δικαστικές Διορισμός του αστυνομικού, ειδικού φρουρού ή συνοριακού φύλακα ως δικαστικού συμπαραστάτη κατόπιν δικαστικής απόφασης.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Το δυσίατο νόσημα να εμπίπτει στην υπαριθ. Υ1/Γ.Π./οικ.16884 από 12-10-2001 (Β΄ 1386) Απόφαση του Υπουργού Υγείας.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση Δικαστηρίου από την οποία να προκύπτει ο διορισμός ως δικαστικού συμπαραστάτη. Απόφαση δικαστηρίου

       Απόφαση Δικαστηρίου από την οποία να προκύπτει ο διορισμός ως δικαστικού συμπαραστάτη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2958

      • 2 Πλήρες ιστορικό της νόσου από τον θεράποντα ιατρό. Ιατρική έκθεση

       Πλήρες ιστορικό της νόσου από τον θεράποντα ιατρό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1135

      • 3 Αντίγραφα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης (σχετικών προς τη νόσο) και συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Γνωμάτευση

       Αντίγραφα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης (σχετικών προς τη νόσο) και συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 4 Γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ειδικού επί της παθήσεως. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ειδικού επί της παθήσεως.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Υποβάλλεται και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την πάθηση όπως εξιτήρια νοσοκομείων, αποτελέσματα εξετάσεων. Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 5 Γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή ιατρού ειδικού επί της παθήσεως, του τόπου για τον οποίο επιθυμεί απόσπασης ο ενδιαφερόμενος, από την οποία να προκύπτει ότι ο έχων την πάθηση θα δύναται να παρακολουθείται στο συγκεκριμένο τόπο. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή ιατρού ειδικού επί της παθήσεως, του τόπου για τον οποίο επιθυμεί απόσπασης ο ενδιαφερόμενος, από την οποία να προκύπτει ότι ο έχων την πάθηση θα δύναται να παρακολουθείται στο συγκεκριμένο τόπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 6 Γνωμάτευση από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Υ.Ε.). Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Υ.Ε.).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 παράγραφος 2 περίπτωση ιε΄ 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία απόσπασης αστυνομικών οι οποίοι έχουν διορισθεί δικαστικοί συμπαραστάτες σε γονείς ή αδελφούς που πάσχουν από δυσίατο νόσημα. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 11 Π.Δ. 75/2016)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 15 παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία απόσπασης ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων οι οποίοι έχουν διορισθεί δικαστικοί συμπαραστάτες σε γονείς ή αδελφούς που πάσχουν από δυσίατο νόσημα. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 22 Π.Δ. 75/2016)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • 1 Παραλαβή αίτησης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση απόσπασης κατ εφαρμογή της εν λόγω διάταξης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα υποβάλλει στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραπομπή στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, παραπέμπει το γονέα ή αδελφό/ή του ενδιαφερόμενου ενώπιον της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάζοντας τη σχετική αλληλογραφία, προκειμένου να αποφανθεί εάν η πάθηση εμπίπτει στην υπαριθ. Υ1/Γ.Π./οικ.16884 από 12-10-2001 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄-1386) καθώς και εάν στον τόπο που αιτείται την απόσπαση ο ενδιαφερόμενος πληρούνται οι προϋποθέσεις επαρκούς ιατρικής παρακολούθησης. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του πάσχοντος δεν απαιτείται στην περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι αδυναμίας μετακίνησης, οι οποίοι να προκύπτουν από γνωμάτευση του εκτελούντος χρέη υπηρεσιακού ιατρού στον τόπο διαμονής του ενδιαφερόμενου.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο, εξετάζει το υποβληθέν αίτημα με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά καθώς και τη Γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι του αιτήματος απόσπασης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται διαταγή η οποία αφορά είτε την απόσπαση του ενδιαφερόμενου είτε την απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος. Η διαταγή (απόσπασης ή απόρριψης) κοινοποιείται στην Υπηρεσία του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή τυχόν αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος απόσπασης, παραλαμβάνει τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας για την επανεξέταση του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο, εξετάζει το υποβληθέν αίτημα θεραπείας και τους τυχόν πρόσθετα αναφερόμενους λόγους ή πρόσθετα δικαιολογητικά και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι της αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου για τις μεταθέσεις Συμβουλίου, επί της υποβληθείσας αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανανέωση απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για την ανανέωση της απόσπασης ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.