Απόφαση Τοποθέτησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Δικαστηρίων - Εισαγγελιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc97f35d8-701a-4464-8be9-7c5a73282e7c 973587

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Α΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων στα Δικαστήρια και στις Εισαγγελίες, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Α΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/ΑνακοίνωσηΤι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Δικαστηρίων & Εισαγγελιών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Λήξη της τριετούς θητείας του Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Εάν κενωθεί η θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος πριν από τη λήξη της τριετούς θητείας και το διάστημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας δεν είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών.

       Ναι Ναι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Εάν συσταθεί νέα θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος

       Ναι Ναι

      • Νόμος 143, 144, 145 4798 2021 68 Α

       Περιγραφή Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100068

      • 1 Έκδοση προκήρυξης των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Τμημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην προκήρυξη αναφέρονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που πρέπει να κατέχει ο δικαστικός υπάλληλος και τίθεται αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση υποβληθεισών αιτήσεων στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθύνων το Δικαστήριο ή την Εισαγγελία διαβιβάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας των υπαλλήλων της υπηρεσίας του στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μέσα σε δύο ημέρες από την υποβολή τους με παράλληλη κοινοποίησης στο Α΄ Τμήμα Προσωπικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη ερωτήματος επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Τμημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται εάν οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας, πληρούν τα τυπικά προσόντα.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή ερωτήματος στο πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Τμημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υποβάλλεται ερώτημα στο πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με ονομαστική κατάσταση των υπηρετούντων στο Δικαστήριο ή την Εισαγγελία δικαστικών υπαλλήλων οι οποίοι υπέβαλαν σχετική αίτηση και έχουν τις τυπικές προϋποθέσεις να επιλεγούν και τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης του πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η απόφαση του πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου αναρτάται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοσή της στο κατάστημα του δικαστηρίου, στο οποίο λειτουργεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση έχει δικαίωμα ο δικαστικός υπάλληλος που δεν κρίθηκε να ασκήσει προσφυγή.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Τμημάτων μετά από απόφαση του πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εάν δεν υποβληθεί προσφυγή κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εκδίδεται η απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Τμημάτων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.