Απόφαση Υποχρεωτικής Αποχής Καθηκόντων Μελών ΔΕΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0751a4fa-18a7-493d-ac24-b09eec8638b4 183974

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην (υποχρεωτική) έκδοση διαπιστωτικής απόφασης αποχής των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) από τα καθήκοντά τους, υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στο ειδικό πειθαρχικό δίκαιο μελών ΔΕΠ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης υποχρεωτικής αποχής υφίσταται δικαίωμα δικαστικής προσφυγής (Αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση περί Υποχρεωτικής Αποχής Καθηκόντων μέλους ΔΕΠ. Απόφαση Υποχρεωτικής Αποχής από την άσκηση καθηκόντων μέλους ΔΕΠ. Διαπιστωτική Απόφαση Υποχρεωτικής Αποχής Καθηκόντων

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση περί Αποχής Καθηκόντων μέλους ΔΕΠ Απόφαση Αποχής από την άσκηση καθηκόντων μέλους ΔΕΠ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Δικαστικές Εάν, το μέλος ΔΕΠ καταδικάστηκε για οποιαδήποτε πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Εάν, το μέλος ΔΕΠ καταδικάστηκε τελεσίδικα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροληψία, δωροδοκία, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών κατά την παρ. 3 του άρθρου 217 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) ή απιστία, σε στερητική της ελευθερίας ποινή που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες

       Ναι Ναι

      • 3 Δικαστικές Εάν, το μέλος ΔΕΠ στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν κρίθηκε προσωρινώς απολυτέος ή απολύθηκε με εγγύηση και για όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση αυτή.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 194 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Ορίζονται οι προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αποχής καθηκόντων μέλους ΔΕΠ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • 1 Γνωστοποίηση Απόφασης Ποινικού Δικαστηρίου ή Εντάλματος προσωρινής κράτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή ο Γραμματέας του Δικαστηρίου ή ο ο Διευθυντής φυλακών (ή ο Πρύτανης ή άλλος αρμόδιος φορέας), γνωστοποιεί την Απόφαση ή το Ένταλμα προσωρινής κράτησης στο ΥΠΑΙΘ.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων υποχρεωτικής αποχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Συγκεντρώνεται το κρίσιμο υλικό και γίνεται διαπίστωση περί συνδρομής των προϋποθέσεων υποχρεωτικής αποχής καθηκόντων.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία συντάσσει σχέδιο εγγράφου υποχρεωτικής αποχής από τα καθήκοντα μέλους ΔΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή σχεδίου υποχρεωτικής αποχής καθηκόντων από τον Υπουργό Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση και Αποστολή της Απόφασης στους αποδέκτες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αποχή στην περ. (α) παύει με την έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής ποινικής απόφασης, στην περ. (β) διαρκεί έως την έκδοση απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και στην περ. (γ) διαρκεί μέχρι την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος ή αθωωτικής ποινικής απόφασης.

       Σημειώσεις Συνήθεις αποδέκτες του εγγράφου : Πρύτανης οικείου ΑΕΙ, ενδιαφερόμενος, ΕΑΔ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.