Απόφαση έγκρισης οργάνωσης εκδηλώσεων σε ιδιωτικά/ ξένα σχολεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



d66f0e60-d25f-40d8-8805-9caa5ff505f6 225241

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων σε ιδιωτικά/ξένα σχολεία. Σχετικά με τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε ιδιωτικά και ξένα ιδιωτικά σχολεία, θα πρέπει να ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης από το σχολείο και να γνωμοδοτήσει σχετικά την διεξαγωγή της εκδήλωσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα για έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων σε ιδιωτικά και ξένα ιδιωτικά σχολεία

Σημειώσεις

Στην αίτηση πρέπει να υπάρχει σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης εκδήλωσης (σκοπιμότητα, στόχοι, περιεχόμενο κ.α.). Η αίτηση αυτή θα διαβιβαστεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το οποίο θα γνωμοδοτήσει σχετικά. E MAIL: forsch@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας - Ένσταση
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Διεξαγωγής Εκδήλωσης σε ιδιωτικά και ξένα ιδιωτικά σχολεία

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικές Η αίτηση έγκρισης να έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία δύο μήνες πριν τουλάχιστον.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η εκδήλωση προϋποθέτει προγενέστερη έγκριση από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενό της σχολικής μονάδας.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνήσιο αντίγραφο σχετικού πρακτικού του Συλλόγου διδασκόντων του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου Έγγραφο

       Γνήσιο αντίγραφο σχετικού πρακτικού του Συλλόγου διδασκόντων του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Νόμος 123 4876 2021 251 Α

       Περιγραφή Εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση δράσεων-προγραμμάτων και ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100251

      • Νόμος 87 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Η υλοποίηση των δράσεων και των προγραμμάτων, που αφορούν σε μία σχολική μονάδα εγκρίνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενό της και κοινοποιείται στον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Υπουργική Απόφαση 38, 39 Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 2002 1340 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων. Τα άρθρα 38 και 39 αφορούν αντίστοιχα στο έργο και στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων. Τροποποιήθηκε με την ΥΑ 207153/Υ1/27-11-2017 (ΦΕΚ 4340/Β/13-12-2017) του Υπουργείου Παιδείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201340

      • Νόμος 4862 1931 2 Α

       Περιγραφή Περί των ξένων σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

      • Νόμος 4 682 1977 244 Α

       Περιγραφή ετά το πέρας του ωρολόγιου προγράμματος, υποχρεωτικού ή διευρυμένου, όπως ορίζεται στο παρόν, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διοργανώνουν και άλλες, προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις, ιδίως εκπαιδευτικού, μορφωτικού ή επιμορφωτικού περιεχομένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, καθώς και φιλοξενίας, οι οποίες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100244

      • 1 Κατάθεση αίτησης από το ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο καταθέτει την αίτηση όπου περιγράφει την εκδήλωση που σχεδιάζει καθώς και τους προσκεκλημένους σε αυτήν

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβιβάζει την αίτηση έγκρισης οργάνωσης εκδηλώσεων του ιδιωτικού ΄ή ξένου ιδιωτικού σχολείου στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

       Σημειώσεις Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή της αίτησης στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση έγκρισης οργάνωσης εκδηλώσεων τρίτων εισάγεται στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα της Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση της αίτησης στο ΙΕΠ προκειμένου να γνωμοδοτήσει

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

       Περιγραφή Ο/Η αρμόδιος/α υπάλληλος διαβιβάζει την αίτηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το οποίο θα γνωμοδοτήσει εάν συμφωνεί να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη απάντησης μετά από αρνητική γνωμοδότηση του ΙΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος διενέργειας εκδήλωσης από το ΙΕΠ, ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος συντάσσει αρνητική απάντηση όπου αναφέρονται οι λόγοι απόρριψής του. Η διαβίβαση της αρνητικής απάντησης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την υποχρέωση κοινοποιήσεώς της στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο..

       Ναι Ναι


      • 7 Θετική εισήγηση του ΙΕΠ, Σύνταξη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης από το ΙΕΠ, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει Απόφαση για την έγκριση της εκδήλωσης

       Ναι Όχι


      • 8 Υπογραφή και έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Απόφαση προωθείται για υπογραφή στον Γενικό Γραμματέα

       Όχι Όχι


      • 9 Δρομολόγηση της απόφασης για διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή της απόφασης έγκρισης από την αρμόδια Δ/νση Εκπ/σης στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Δ/νση Εκπ/σης αποστέλλει την απόφαση στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.