Απόφαση ένταξης προϋπηρεσίας στο βαθμό δικαστικών υπαλλήλων έμμισθων υποθηκοφυλακείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση577f5f17-2147-4b83-b471-6cc4a585236d 413809

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης ένταξης προϋπηρεσίας στο βαθμό δικαστικών υπαλλήλων Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους


Σημειώσεις

Η εν λόγω αίτηση δικαστικού υπαλλήλου υποβάλλεται δια του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας του (τήρηση ιεραρχίας) μέσω ταχυδρομείου (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση του Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου: protokolo@justice.gov.gr).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Άρθρο 24 ν.2812/2000
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης ένταξης προϋπηρεσίας στο βαθμό δικαστικών υπαλλήλων Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Ο δικαστικός υπάλληλος θα πρέπει να έχει πριν τον διορισμό του χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση εργασίας από δημόσια υπηρεσία Βεβαίωση

       Βεβαίωση εργασίας από δημόσια υπηρεσία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 85 2812 2000 67 Α

       Περιγραφή Με το εν λόγω άρθρο δίνεται η δυνατότητα ένταξης προϋπηρεσίας στο βαθμό δικαστικού υπαλλήλου έμμισθου υποθηκοφυλακείου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100067

      • 1 Υποβολή αίτησης του δικαστικού υπαλλήλου των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δια εγγράφου του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου, διαβιβάζεται στο Τμήμα Γραμματείας του Υπουργείου η αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου περί ένταξης προϋπηρεσίας .

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Διαβίβαση στο αρμόδιο Τμήμα Υπουργείου (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή)


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα Υπουργείου

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη ερωτήματος προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εφετείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη ερωτήματος ένταξης προϋπηρεσίας δικαστικού υπαλλήλου από τον συντάκτη η οποία προωθείται για υπογραφή και μέχρι τον τελικό υπογράφοντα.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται η απόφαση κατόπιν περιέλευσης της σχετικής (θετικής) γνωμοδότησης (απόφασης) του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εφετείου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με κοινοποίηση τον αιτούσα δια της Υπηρεσίας του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης (απόφασης) του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου, τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας μας, χωρίς ενέργεια.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.