Απόφαση αναγνώρισης προϋπηρεσίας δικαστικών υπαλλήλων έμμισθων υποθηκοφυλακείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcaa8d5a8-6d49-4f2c-a18d-00463451e328 911867

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης αναγνώρισης προϋπηρεσίας δικαστικών υπαλλήλων των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας σε φορείς του Δημοσίου και κατάταξης τους σε νέο μισθολογικό κλιμάκιο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε φορείς του Δημοσίου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  άρθρο 24, ν.2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α')
    
    Προβλέπεται η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης ή γνωμοδότησης του πρωτοβάθμιου δικαστικού (υπηρεσιακού) συμβουλίου.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση αναγνώρισης προϋπηρεσίας υπαλλήλων Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης αναγνώρισης προϋπηρεσίας υπαλλήλων Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Απαιτείται η απασχόληση του υπαλλήλου σε φορείς του δημοσίου τομέα πριν τον διορισμό του στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 7, 8, 11, 26 του κεφαλαίου Β' 4354 2015 176 Α

       Περιγραφή Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη υπαλλήλων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100176

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας του σε φορείς του Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Ανάθεση στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος αναφορικά με την ένταξη του φορέα που απασχολήθηκε ο υπάλληλος στις διατάξεις του ν. 4354/2015 μέσω εγγράφου, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη ερωτήματος προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εφετείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται ερώτημα αναγνώρισης προϋπηρεσίας δικαστικού υπαλλήλου το οποίο προωθείται για υπογραφή μέχρι τον τελικό υπογράφοντα.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια θετικής γνωμοδότησης (απόφασης) του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου, εκδίδεται απόφαση αναγνώρισης προϋπηρεσίας όπου αναγράφεται ο δημόσιος φορέας που απασχολήθηκε ο υπάλληλος και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα μέσω της υπηρεσίας του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διαπιστωτικής πράξης επανακατάταξης υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εκδίδεται διαπιστωτική πράξη επανακατάξης του υπαλλήλου, κατόπιν αναγνώρισης προϋπηρεσίας του, όπου αναφέρεται το νέο μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ) καθώς και η ημερομηνία χορήγησης του επόμενου ΜΚ. Η πράξη διαβιβάζεται στον αιτούντα και κοινοποιείται στο αρμόδιο Τμήμα Μισθοδοσίας του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.