Απόφαση μονιμοποίησης δοκίμων δικαστικών υπαλλήλων Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση13e736ea-17e7-4f4a-a552-297279c41c30 772685

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Συμβολαιογραφείων και υποθηκοφυλακείων., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόφαση μονιμοποίησης δοκίμων δικαστικών υπαλλήλων Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων. Ο υπάλληλος δύναται να μονιμοποιηθεί κατόπιν σχετικής θετικής Γνωμοδότησης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση της συμπλήρωσης διετούς δοκιμαστικής περιόδου, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία κοινοποιείται δια της υπηρεσίας που ανήκει η οργανική του θέση. Απευθύνεται σε δόκιμους δημοσίους υπαλλήλους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Συμβολαιογραφείων και υποθηκοφυλακείων.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση


Τίτλος

Απόφαση μονιμοποίησης δοκίμων δικαστικών υπαλλήλων Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης Μονιμοποίησης δοκίμων δικαστικών υπαλλήλων Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Ο δικαστικός υπάλληλος σε έμμισθο υποθηκοφυλακείο να έχει συμπληρώσει διετία δοκιμαστικής περιόδου στη θέση αυτή ως δόκιμος δικαστικός υπάλληλος.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 65 2812 2000 67 Α

       Περιγραφή Δοκιμαστική Υπηρεσία - Μονιμοποίηση στο Νόμο περί Κύρωσης του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100067

      • 1 Έλεγχος στο προσωπικό Μητρώο του δόκιμου δικαστικού υπαλλήλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει το προσωπικό Μητρώο κάθε δόκιμου δικαστικού υπαλλήλου, αναφορικά με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου των δύο (2) ετών δόκιμης υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη ερωτήματος και αποστολή αυτής στο αρμόδιο Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων συντάσσει ερώτημα, το οποίο υπογράφεται από τη διοικητική ιεραρχία και αποστέλλεται προς το αρμόδιο Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο προς γνωμοδότηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη απόφασης μονιμοποίησης και διαβίβαση στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με τη θετική Γνωμοδότηση του αρμόδιου Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου εκδίδεται απόφαση μονιμοποίησης από το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το δικαστικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο πρέπει να αποφαίνεται, εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας του δικαστικού υπαλλήλου.

       Σημειώσεις Ο συνολικός πραγματικός χρόνος έκδοσης απόφασης μονιμοποίησης κυμαίνεται μεταξύ πέντε (5) και έξι (6) μήνες.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.