Απόφαση παραίτησης άμισθου υποθηκοφύλακα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση36d7f4b3-ae96-4c56-b28b-a5719b7c1eb9 227797

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης παραίτησης Άμισθου Υποθηκοφύλακα. Ο Ειδικός Άμισθος Υποθηκοφύλακας δύναται να υποβάλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του προς το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην εν λόγω διαδικασία δεν απαιτούνται προϋποθέσεις/δικαιολογητικά

Τελευταία ενημέρωση

28/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παραίτησης του ενδιαφερόμενου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Απόφασης Παραίτησης Άμισθου Υποθηκοφύλακα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • Νομοθετικό Διάταγμα 18 19 1941 244 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 18 του κανονιστικού διατάγματος περί παραίτησης. Σημειώνεται ότι το εδάφιο του ιδίου άρθρου περί αυτοδίκαιης λύσης της σχέσης μετά το πέρας του τριμήνου αφορά το προσωπικό των έμμισθων υποθ/κείων της χώρας (άρθρα 140 & 146 του ν.2812/2000), καθώς οι άμισθοι υποθηκοφύλακες είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν δύναται από την φύση του επαγγέλματος (υπογραφή εγγραπτέων πράξεων) η δημοσιευτέα απόφαση παραίτησης και ανακοίνωση αυτής να έχει αναδρομική ισχύ (βλέπε ασφάλεια των συναλλαγών).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19410100244

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης και παραλαβή αυτής μέσω αλληλογραφίας από τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης

       Όχι Όχι


      • 2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση εγγράφου, σάρωση και χρέωση προς το αρμόδιο τμήμα ιδίου Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη απόφασης παραίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη απόφασης παραίτησης από το συντάκτη η οποία προωθείται για έλεγχο και υπογραφή στην ιεραρχία και μέχρι τον τελικό υπογράφοντα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Σημειώσεις Η απόφαση γίνεται εφόσον ο αρμόδιος υπάλληλος έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το τηρούμενο μητρώο του Υποθηκοφύλακα (με τυχόν συνδρομή της αρμόδιας δικαστικής αρχής περί υφιστάμενης πειθαρχικής αγωγής)

       Όχι Όχι


      • 4 Περίληψη απόφασης και αποστολή αυτής προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Περίληψη απόφασης και αποστολή αυτής προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευσης απόφασης από Εθνικό Τυπογραφείο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 6 Ανακοίνωση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο αρμόδιος συντάκτης συντάσσει έγγραφο ανακοίνωσης που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσω της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών για επίδοση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.