Απόφαση παρακράτησης ποσού σύνταξης για συντάξεις, βοηθήματα, παροχές και επιδόματα που ελήφθησαν αχρεωστήτως

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc90baaf8-7de4-4820-9fb5-413d0a58f3f4 782759

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε παρακράτηση σύνταξης που προκύπτει κατά κύριο λόγο όταν από ενδογενείς ελέγχους της Διοίκησης, διαπιστώνεται ότι καταβαλλόταν υψηλότερο ποσό σύνταξης λόγω λανθασμένου υπολογισμού ή καταβαλλόταν λανθασμένα οποιοδήποτε επίδομα π.χ. επίδομα εξομάλυνσης , οικογενειακή παροχή συζύγου και τέκνων κ.λ.π. Τα προαναφερόμενα, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να γνωστοποιηθούν στη Διοίκηση από τον ίδιο τον συνταξιούχο που έχει αντιληφθεί το λάθος ή κατόπιν καταγγελίας από τρίτο ή να προκύψουν λόγω γνωστοποίησης συμβάντος (λ.χ. συνταξιούχος, η σύζυγος του οποίου απεβίωσε, ενημερώνει για το συμβάν την Υπηρεσία, η οποία όμως του έχει ήδη εν τω μεταξύ καταβάλλει τα σχετικά ανά μήνα ποσά Οικογενειακής Παροχής).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του συνταξιούχου με την οποία γνωστοποιεί την αλλαγή της προσωπικής του κατάστασης (λ.χ. θάνατος συζύγου μαζί με ληξιαρχική πράξη θανάτου της συζύγου του), ή αίτηση με την οποία γνωστοποιεί στη Διοίκηση το λάθος της (λ.χ. λανθασμένος υπολογισμός σύνταξης ή λανθασμένη καταβολή επιδόματος)

Σημειώσεις

Απλή αίτηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παρακράτηση Σύνταξης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εσωτερική, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Οικονομικές Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό θα πρέπει να είναι μικρότερο των 15.000 € και ο ενδιαφερόμενος να εξακολουθεί να λαμβάνει σύνταξη.

       Όχι Όχι

      • 1 Ληξιαρχική πράξη θανάτου Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Μόνο σε περίπτωση που καταβάλλεται με τη σύνταξη Οικογενειακή Παροχή Συζύγου και αποβιώσει ο σύζυγος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1701

      • 2 Διαζευκτήριο ή Δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου ή Συμβολαιογραφική πράξη λύσης του Συμφώνου Συμβίωσης, κατά περίπτωση. Έγγραφο

       Διαζευκτήριο ή Δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου ή Συμβολαιογραφική πράξη λύσης του Συμφώνου Συμβίωσης, κατά περίπτωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο σε περίπτωση που καταβάλλεται με τη σύνταξη Οικογενειακή Παροχή Συζύγου και υπάρξει διάζευξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 4084

      • Νόμος 20, παρ.8 2084 1992 165 Α

       Περιγραφή Μέχρι το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήματα, καθώς, και επιδόματα που χορηγούνται μαζί με τη σύνταξη, παρακρατούνται με απόφαση της/του Προισταμένης/ου της αρμόδια, Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τα ποσά των συντάξεων, που θα καταβληθούν κατά τους επόμενους μήνες σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους. Ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.2084, όπως τροποποιήθηκαν με τον ν.4410/2016, άρθρο 53 (Α 141).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100165

      • Προεδρικό Διάταγμα 60, παρ.5 169 2007 210 Α

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός, που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, έχει εισπράξει όταν ήταν στην ενέργεια αποδοχές που δεν δικαιούται, τα ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται παρακρατούνται συμψηφιστικά από τα αναδρομικά της σύνταξης του ή της σύνταξης των μελών της οικογένειας του σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σε αυτά. Τυχόν εναπομείναν οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τη σύνταξη του ή τη σύνταξη των μελών της οικογένειας του, σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η παρακράτηση από τη σύνταξη σε δόσεις γίνεται με πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Συντάξεων. Ρυθμίσεις της παρ.5 του άρθρου 60 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (π.δ. 169/2007), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον ν. 4151/2013, άρθρο 3, παρ.7β (Α΄ 103).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100210

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης και προώθησή της προκειμένου αρμοδίως να εξεταστεί.

       Όχι Όχι


      • 2 Διακοπή των επιδομάτων ή υπολογισμός του ορθού ποσού σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υπολογίζεται το ορθό ποσό σύνταξης ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των συντάξεων διακόπτεται το επίδομα (κατά περίπτωση).

       Όχι Όχι


      • 3 Υπολογισμός του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Υπολογισμός του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

       Όχι Όχι


      • 4 Εγγραφή του συνολικού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εγγραφή του συνολικού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο ηλεκτρονικό σύστημα των συντάξεων στο πεδίο "Οφειλές΄΄ και παρακράτηση σε μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000) ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για το μέρος εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50) ευρώ. Το ανωτέρω ύψος του οφειλόμενου ποσού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4410/2016 ( Α΄141 )

       Όχι Όχι


      • 5 Παραγωγή έγγραφου με θέμα " Παρακράτηση Σύνταξης "

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκτύπωση εγγράφου με θέμα " Παρακράτηση Σύνταξης ".

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης και αποστολή της στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.