Απόφαση προαγωγής δικαστικών υπαλλήλων έμμισθων υποθηκοφυλακείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf7cdd885-7ebb-41ed-842e-1ac0a77fa0c9 968909

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης προαγωγής δικαστικών υπαλλήλων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων. Οι δικαστικοί υπάλληλοι των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό εφόσον συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο στον βαθμό τον οποίο κατέχουν, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Άρθρο 24 ν. 2812/2000
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προαγωγή δικαστικών υπαλλήλων Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης προαγωγής δικαστικών υπαλλήλων Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρονικές Για να υπάρξει προαγωγή στον αμέσως επόμενο βαθμό, πρέπει ο δικαστικός υπάλληλος των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στον βαθμό τον οποίο κατέχει, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 2812/2000.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 66, 68, 69 2812 2000 67 Α

       Περιγραφή Βαθμολογική εξέλιξη, διαδικασία προαγωγών & χρόνος μη υπολογιζόμενος για προαγωγή βάσει του κώδικα δικαστικών υπαλλήλων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100067

      • Νόμος 227 4798 2021 68 Α

       Περιγραφή Μεταβατική διάταξη για δικαστικούς υπαλλήλους Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100068

      • Νόμος 58 4369 2016 33 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 20 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το ν. 2812/2000 (Α΄ 67)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100033

      • 1 Έλεγχος συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου για προαγωγή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος του φακέλου του υπαλλήλου αναφορικά με την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για προαγωγή του.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση ερωτήματος προαγωγής στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση συμπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται για την προαγωγή υπαλλήλου σε ανώτερο βαθμό, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει ερώτημα προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη απόφασης προαγωγής υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει απόφαση προαγωγής του υπαλλήλου στον ανώτερο βαθμό και του την κοινοποιεί διά της υπηρεσίας του Υποθηκοφυλακείου που ανήκει. Παράλληλα ενημερώνεται ο οικείος φάκελος του.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.