Απόφαση σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων, ΚΥΕ και κολυμβητικών δεξαμενών εντός κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8dc4c82b-a0a1-4fb8-9100-e4b795cd3338 243020

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διαδικασία σφράγισης τουριστικής επιχείρησης (όπως τουριστικά καταλύματα - γραφεία τουρισμού κ.α). Η σφράγιση τουριστικής εγκατάστασης είναι ένα διοικητικό μέτρο που συνήθως συνοδεύει διοικητικές κυρώσεις και η επιβολή του προβλέπεται ρητά σε διατάξεις νόμου ή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης. Επιβάλλεται με πράξη των οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού, όταν η λειτουργία της τουριστικής εγκατάστασης επάγεται κίνδυνο ή απειλή για την υγεία, την ασφάλεια, την ζωή ή την σωματική ακεραιότητα ενός απροσδιόριστου αριθμού προσώπων/πελατών, που ενδέχεται να κάνουν χρήση της εγκατάστασης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Όλες οι περιπτώσεις, για τις οποίες η κείμενη τουριστική νομοθεσία προβλέπει την κύρωση ή το διοικητικό μέτρο της σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων σφραγίζονται με απόφαση της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) ή του Υπουργού Τουρισμού, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η διαδικασία αυτή καταλαμβάνει επίσης κολυμβητικές δεξαμενές- κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παιδότοπους που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων ή εντός ειδικής τουριστικής υποδομής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταγγελία ιδιώτη.

Σημειώσεις

Καταγγελία κατατίθεται στην οικεία Περιφερειακή υπηρεσία Τουρισμού και αφορά συγκεκριμένη επιχείρηση, παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτουν ενδείξεις για παράβαση της κείμενης τουριστικής νομοθεσίας.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Ο διοικούμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης σφράγισης, στο αρμόδιο Δικαστήριο.

    NACE

    • 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
    • 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
    • 56.10.11.02 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
    • 56.30.10.13 Δραστηριότητες παροχής ποτών
    • 56.10.10.03 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται εντός τουριστικών καταλυμάτων.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η επιβολή της διακοπής λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, της κολυμβητικής δεξαμενής, του παιδότοπου, του τουριστικού γραφείου με τη σφράγισή τους, προβλέπεται ρητά απο την τουριστική νομοθεσία και κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νόμιμης λειτουργίας τους.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 7471 2019 1479 Β

       Περιγραφή Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται εντός τουριστικών καταλυμάτων

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190201479

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση παρ.4 και 5 άρθρο 8 8592 2017 1750 Β

       Περιγραφή Κυρώσεις

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170201750

      • Νόμος παρ.4 άρθρο 7 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Ελεγκτική διαδικασία – κυρώσεις

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100155

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση παρ. 6 & 7 άρθρου 7 7888 2017 1654 Β

       Περιγραφή Κυρώσεις

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170201654

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10 13387 2022 3737 Β

       Περιγραφή Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203737

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση παρ. 3 άρθρο 12 43650 2019 2213 Β

       Περιγραφή Διαδικασία Ελέγχων - Κυρώσεις

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202213

      • 1 Εντολή Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Δίνεται γραπτή εντολή από τον ιεραρχικά προϊστάμενο σε δύο τουλάχιστον υπαλλήλους της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού για τη διενέργεια ελέγχου. Ενναλακτικά, διαβιβάζεται στην οικεία Περιφερειακή υπηρεσία Τουρισμού απο την Ελληνική Αστυνομία, Υγειονομικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστική, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Έκθεση Ελέγχου με διαπιστωθείσες παραβάσεις. Εναλλακτικά κατατίθεται στην οικεία Περιφερειακή υπηρεσία Τουρισμού καταγγελία, από ιδιώτες, η οποία αφορά συγκεκριμένη επιχείρηση και παραθέτει αναλυτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν ενδείξεις για παράβαση της κείμενης τουριστικής νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εφόσον κρίνεται απαραίτητο υλοποιείται επιτόπια επιθεώρηση και στη συνέχεια συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου. Είναι πιθανό να γίνει και διαδικτυακή έρευνα για να διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις της τουριστικής επιχείρησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Κλήση σε παροχή εξηγήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, αποστέλλει στην επιχείρηση, συστημένη επί αποδείξει επιστολή στην οποία αναγράφονται οι διαπιστωθείσες παραβάσεις, καλώντας την σε υποβολή έγγραφων εξηγήσεων-αντιρρήσεων καθώς και να αποστείλλει κάθε αποδεικτικό στοιχείο, για να τεκμηριώσει την απάντησή του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή (επί αποδείξει) της επιστολής.

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία στοιχείων Απολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Αφού η υπηρεσία λάβει το απολογητικό υπόμνημα της επιχείρησης, ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, επεξεργάζεται εκ νέου το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Τίθεται στο αρχείο η υπόθεση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εφόσον δεν προκύψουν αδιαμφησβήτητα στοιχεία παράβασης η υπόθεση αρχειοθετείται.

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση Απόφασης Σφράγισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εφόσον προκύψουν αδιαμφησβήτητα στοιχεία και σύμφωνα με την κείμενη τουριστικής νομοθεσίας προβλέπεται η επιβολή σφράγισης, η υπηρεσία συντάσσει και εκδίδει αιτιολογημένη Πράξη επιβολής Σφράγισης.

       Σημειώσεις Στην απόφαση σφράγισης προσδιορίζονται οι υπάλληλοι της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού που θα είναι μέλη της επιτροπής σφράγισης. Η απόφαση κοινοποιείται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, το οποίο καλείται να ορίσει εκπρόσωπο στην επιτροπή σφράγισης. Στην απόφαση επισημαίνεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση της επιχείρησης για την έγκαιρη απομάκρυνση τυχόν πελατών, προσωπικού και ευπαθών προϊόντων καθώς και η ανάγκη έγκαιρης τακτοποίησης τυχόν εκκρεμοτήτων και λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και προστασίας του κοινού και των εγκαταστάσεων.

       Ναι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση Απόφασης Σφράγισης στον εκπρόσωπο της επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η Απόφαση επιβολής Σφράγισης κοινοποιείται στον εκπρόσωπο, ακολουθείται η διαδικασία αστυνομικής επίδοσης.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάκληση Απόφασης Σφράγισης


       Περιγραφή Σε περίπτωση που παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι και οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της απόφασης σφράγισης, ή σε περίπτωση εκτέλεσης Δικαστικής Απόφασης, η διαδικασία ματαιώνεται και εκδίδεται σχετική απόφαση ανάκλησης της σφράγισης.

       Ναι Ναι


      • 9 Εκτέλεση της Σφράγισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

       Περιγραφή Η εκτέλεση της απόφασης σφράγισης πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της και τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την κοινοποίηση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του αποδεικτικού ταχυδρομικής παραλαβής ή του αποδεικτικού αστυνομικής επίδοσης ή του πρακτικού θυροκόλλησης της απόφασης σφράγισης. Η σφράγιση διενεργείται από Επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) υπαλλήλους της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού και έναν αστυνομικό υπάλληλο του αστυνομικού τμήματος της περιοχής στην οποία εδρεύει η επιχείρηση. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση σφράγισης, η οποία συνυπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης ή τον υπεύθυνο λειτουργίας ή εργαζόμενο αυτής, εφόσον το επιθυμεί. Αντίγραφο της έκθεσης σφράγισης κοινοποιείται στην επιχείρηση και στην οικεία αστυνομική αρχή.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.