Απόφαση χορήγησης άδειας εισόδου σε ιδιωτικό/ξένο σχολείο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3f9f1f12-1694-47ef-b0ae-cece6f186904 347945

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση άδειας εισόδου τρίτων σε ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο που ακολουθεί ελληνικό πρόγραμμα σπουδών κατόπιν αίτησης του/της Διευθυντή/ντριας του ή του/της νόμιμου/ης εκπροσώπου του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για επισκέψεις, παρουσιάσεις, ομιλίες κλπ τρίτων σε μαθητές/τριες ιδιωτικών ή ξένων ιδιωτικών σχολείων εντός του ωρολογίου προγράμματος, τα ιδιωτικά ή ξένα ιδιωτικά σχολεία οφείλουν να υποβάλουν αίτημα έγκρισης άδειας εισόδου τρίτων προς την Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. Η αίτηση έγκρισης εισόδου κατατίθεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/τη νόμιμο/η εκπρόσωπο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης εισόδου σε ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο.

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα πρέπει να καθορίζεται το θέμα και η ημερομηνία της επίσκεψης. Η αίτηση κατατίθεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/τη νόμιμο/η εκπρόσωπο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  αίτηση θεραπείας - ένσταση
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση άδειας εισόδου σε ιδιωτικό/ξένο σχολείο

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση χορήγησης άδειας εισόδου σε ιδιωτικό/ξένο σχολείο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση έγκρισης εισόδου τρίτων σε ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο θα πρέπει να κατατίθεται πριν την ημερομηνία της επίσκεψης ή ομιλίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Η είσοδος τρίτων σε ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός του σχολικού ωραρίου.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, καθώς και η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου με το αίτημα έγκρισης εισόδου τρίτων. Αίτηση

       Έγγραφο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου με το αίτημα έγκρισης εισόδου τρίτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο ακολουθεί ελληνικό πρόγραμμα σπουδών. Στο έγγραφο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου που διαβιβάζει το αίτημα έγκρισης άδειας εισόδου θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του/της ομιλητή/τριας, το θέμα και η ημερομηνία της επίσκεψης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Γνήσιο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου. Πρακτικό

       Γνήσιο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 3 Βιογραφικό σημείωμα του/της ομιλητή/τριας Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα του/της ομιλητή/τριας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνυποβάλλεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της ομιλητή/τριας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 4 Έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με το οποίο διαβιβάζεται το αίτημα έγκρισης άδειας εισόδου τρίτων του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με το οποίο διαβιβάζεται το αίτημα έγκρισης άδειας εισόδου τρίτων του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στο διαβιβαστικό της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης θα πρέπει να αναφέρεται το θέμα, η ημερομηνία της επίσκεψης και η θετική εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 87, παρ. 3 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Συνεργασίες με τρίτους φορείς. Η παρ. 3 του ά. 87 αναφέρεται στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, που αφορούν σε μία σχολική μονάδα και τα οποία οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Νόμος 4, παρ. 1,5 682 1977 244 Α

       Περιγραφή «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής, Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων». Το άρθρο 4 αφορά στην οργάνωση και στο πρόγραμμα των ιδιωτικών σχολείων. Τα ιδιωτικά σχολεία έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει για αυτά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο. Οι οικείες διατάξεις έχουν τροποποιηθεί με τον ν. 4713/2020, ά. 3, παρ. 1.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100244

      • Νόμος 4862 1931 2 Α

       Περιγραφή Αφορά σε θέματα ξένων σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4, παρ. 6 Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 2021 4187 Β

       Περιγραφή Αφορά στα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλπ. κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 "Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές" επιτρέπεται η διοργάνωση ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων/κηδεμόνων (π.χ. εορταστικές εκδηλώσεις, εορτές αποφοίτησης), εντός του πλαισίου που θα καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις και λαμβανομένου υπόψη του διαθέσιμου χώρου όπου λαμβάνουν χώρα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204187

      • Υπουργική Απόφαση 38, 39 Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 2002 1340 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων. Τα άρθρα 38 και 39 αφορούν αντίστοιχα στο έργο και στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων. Τροποποιήθηκε με την ΥΑ 207153/Υ1/27-11-2017 (ΦΕΚ 4340/Β/13-12-2017) του ΥΠΑΙΘ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201340

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από αρμόδιο αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση κατατίθεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/τη νόμιμο/η εκπρόσωπο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου πριν την ημερομηνία της επίσκεψης.

       Σημειώσεις Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβιβάζει την αίτηση έγκρισης άδειας εισόδου τρίτων του ιδιωτικού ΄ή ξένου ιδιωτικού σχολείου στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο αποστέλλει την αίτηση ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας (κεντρική Υπηρεσία).

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση της αίτησης έγκρισης άδειας εισόδου τρίτων στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ και διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση έγκρισης άδειας εισόδου τρίτων εισάγεται στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Όχι


      • 4 Χρέωση της αίτησης σε χειριστή του θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση της αίτησης από την Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/Η αρμόδιος/α υπάλληλος διαβιβάζει την αίτηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το οποίο, με γνωμοδότησή του, εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα άδειας εισόδου του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου.

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή της γνωμοδότησης του ΙΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αποστέλλει τη θετική ή αρνητική γνωμοδότησή του ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας (κεντρική Υπηρεσία).

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη, υπογραφή και έκδοση της απόφασης έγκρισης άδειας εισόδου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την έγκριση της άδειας εισόδου τρίτων σε ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο από το ΙΕΠ, ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος συντάσσει τη σχετική απόφαση, η οποία υπογράφεται από τον/τη Γενικό/ή Γραμματέα ΠΑΙΘ.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη και έκδοση αρνητικής απάντησης, εάν δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκρισης της άδειας εισόδου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος άδειας εισόδου τρίτων από το ΙΕΠ, ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος συντάσσει αρνητική απάντηση όπου αναφέρονται οι λόγοι απόρριψής του. Η διαβίβαση της αρνητικής απάντησης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την υποχρέωση κοινοποιήσεώς της στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο.

       Ναι Ναι


      • 9 Διεκπεραίωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 10 Διαβίβαση της απόφασης στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαβίβαση της απόφασης στην Δ/νση Εκπαίδευσης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ. Η Δ/νση Εκπαίδευσης διαβιβάζει την απόφαση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στο στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.