Απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας σε άμισθο υποθηκοφύλακα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9f63da07-619e-42db-b37b-b85ff00ff2f4 738627

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε Άμισθο Υποθηκοφύλακα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στην εν λόγω διαδικασία δεν υπάρχουν "Έννομα μέσα"

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε Άμισθο Υποθηκοφύλακα

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης χορήγησης αναρρωτικής άδειας σε Άμισθο Υποθηκοφύλακα

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Ιατρικές Ύπαρξη ιατρικής γνωμάτευσης

       Όχι Όχι

      • 1 Ιατρική γνωμάτευση Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • Νόμος 22 παρ. 13 2521 1997 174 Α

       Περιγραφή Οι ισχύουσες διατάξεις περί Συμβολαιογράφων για τις αναρρωτικές άδειες έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους Άμισθους Υποθηκοφύλακες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100174

      • Νόμος 30 2830 2000 96 Α

       Περιγραφή Κώδικας Συμβολαιογράφων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100096

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Άμισθος Υποθηκοφύλακας υποβάλει στο αρμόδιο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων την αίτηση του για χορήγηση αναρρωτικής άδειας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βάσει συνημμένης ιατρικής γνωμάτευσης. Επίσης υποβάλει την αίτηση του και στο αρμόδιο Πρωτοδικείο προκειμένου να ορισθεί αναπληρωτής του για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης - Ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία και έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων ελέγχει τα στοιχεία της αίτησης καθώς και την ύπαρξη ιατρικής γνωμάτευσης

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση αίτησης αναρρωτικής άδειας στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του Άμισθου Υποθηκοφύλακα καθώς και η συνημμένη ιατρική γνωμάτευση διαβιβάζονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης αναρρωτικής άδειας

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη απόφασης χορήγησης αναρρωτικής άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη θετική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής, εκδίδεται η σχετική απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα Υποθηκοφύλακα διά της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών και στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.