Απώλεια ή κλοπή Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση98a0011f-e251-488b-86fa-d4161c6d0f7d 980011

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αντικατάσταση της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μεταβολής των στοιχείων των δικαιούχων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διάρκεια ισχύος των νέων εγγράφων ταυτίζεται με την ισχύ των προηγούμενων. Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου για την οποία έχει δηλωθεί απώλεια ή κλοπή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη από την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην Αστυνομική Αρχή. Σε περίπτωση ανεύρεσής της παραδίδεται στην Υπηρεσία χορήγησης, εκτός αν έχει κατασχεθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, όπου και καταστρέφεται από αρμόδιο υπάλληλο μετά από σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου που φέρει την υπογραφή του υπαλλήλου και του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου ή Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αντικατάστασης της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου λόγω απώλειας / κλοπής / φθοράς / αλλαγής στοιχείων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αντικατάσταση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου δικαιούχου προσφυγικού καθεστώτος ή επικουρικής προστασίας

      Επίσημος τίτλος

      Απώλεια ή κλοπή Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Στις περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου δικαιούχου προσφυγικού καθεστώτος ή επικουρικής προστασίας, θα πρέπει αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός, αυτό να δηλωθεί άμεσα στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο της δήλωσης κλοπής ή απώλειας στην αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Δήλωση

       Αντίγραφο της δήλωσης κλοπής ή απώλειας στην αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Διαβατήριο, ταξιδιωτικό έγγραφο, ταυτότητα, εφόσον αναγράφεται σε αυτό η πλήρης ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου που έχει εκδοθεί από αρχή της χώρας καταγωγής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο σύμφωνα με το νόμο της χώρας καταγωγής, ή τελεσίδικη ελληνική δικαστική απόφαση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Διαβατήριο, ταξιδιωτικό έγγραφο, ταυτότητα, εφόσον αναγράφεται σε αυτό η πλήρης ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου που έχει εκδοθεί από αρχή της χώρας καταγωγής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο σύμφωνα με το νόμο της χώρας καταγωγής, ή τελεσίδικη ελληνική δικαστική απόφαση.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση δήλωσης αλλαγής στοιχείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Επίσημα έγγραφα - πιστοποιητικά τα οποία πιστοποιούν τη μεταβολή στοιχείων του δικαιούχου. Πιστοποιητικό

       Επίσημα έγγραφα - πιστοποιητικά τα οποία πιστοποιούν τη μεταβολή στοιχείων του δικαιούχου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ως μεταβολή στοιχείων, νοείται: i. κάθε μεταβολή της διεύθυνσης διαμονής του, ii. κάθε διόρθωση ή μεταβολή της αστικής του κατά- στασης και ιδίως την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη ή λύση ή ακύρωση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή τη γέννηση τέκνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8619

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11 παρ. 1, 2 και 12 παρ. 1 513542 2022 4763 Β

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204763

      • 1 Παραλαβή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Άδειας Διανομής Ενιαίου Τύπου, ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο, προκειμένου να του χορηγηθεί νέα.

       Σημειώσεις Όταν ο αιτών αποκτήσει διεθνή προστασία (προσφυγικό καθεστώς ή επικουρική προστασία) αποκτά και το δικαίωμα άδειας διαμονής ενιαίου τύπου. Η Υπηρεσία Ασύλου του χορηγεί απόφαση στην οποία αναγράφεται η χορήγηση άδειας διαμονής (Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου). -Με τη χορήγηση καθεστώς πρόσφυγα από την Ελληνική Δημοκρατία ο δικαιούχος μπορεί να αποκτήσει άδεια διαμονής, η οποία θα ισχύει για τρία (3) χρόνια. Με τη χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας η άδεια διαμονής ισχύει για διάστημα ενός (1) έτους και μπορεί να ανανεωθεί για δύο (2) ακόμα έτη.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση αιτούντα περί παραλαβής της νέας απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος, o οποίος παραλαμβάνει τη σχετική αίτηση θα πρέπει να ενημερώσει τον δικαιούχο διεθνούς προστασίας για το χρονικό διάστημα των δυο (2) μηνών κατά το οποίο πρέπει να προσέλθει στην Υπηρεσία Ασύλου για να παραλάβει τη νέα απόφαση χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση στον αιτούντα βεβαίωσης πιστοποίησης δικαιούχου διεθνούς προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, χορηγεί στον αιτούντα που απώλεσε την άδεια διαμονής διεθνούς προστασίας, μια βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας. Επιπρόσθετα, στη βεβαίωση αναγράφεται ο αριθμός της άδειας διαμονής την οποία απώλεσε ή εκλάπη καθώς και ότι εκκρεμεί η έκδοση νέας άδειας διαμονής προς αντικατάσταση της απολεσθείσας/κλαπείσας.

       Όχι Όχι


      • 4 Προσκόμιση από τον αιτούντα της δήλωσης κλοπής ή απώλειας της ΕΛ.ΛΑΣ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει κατά τον χρόνο που του έχει οριστεί από τον αρμόδιο υπάλληλο τη δήλωση κλοπής ή απώλειας την οποία έχει υποβάλει στην ΕΛ.ΑΣ.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο αιτών δεν προσκομίσει τη σχετική δήλωση κατά την προσέλευσή του στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, δεν εκδίδεται νέα απόφαση χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση της αίτησης στον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με όλα τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζεται στον Προϊστάμενο προκειμένου να εκδοθεί νέα απόφαση χορήγησης απόφασης χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου.

       Σημειώσεις Στη νέα απόφαση μνημονεύεται ο λόγος αντικατάστασης της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (κλοπή/απώλεια) καθώς και ο αριθμός αντιγράφου δήλωσης κλοπής ή απώλειας στην Αστυνομική Αρχή. Η διάρκεια ισχύος της νέας απόφασης ταυτίζεται με την ισχύ της προηγούμενης απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση νέας απόφασης χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος εκδίδει τη νέα απόφαση χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου.

       Σημειώσεις Στη νέα απόφαση μνημονεύεται ο λόγος αντικατάστασης της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (κλοπή/απώλεια) καθώς και ο αριθμός αντιγράφου δήλωσης κλοπής ή απώλειας στην Αστυνομική Αρχή. Η διάρκεια ισχύος της νέας απόφασης ταυτίζεται με την ισχύ της προηγούμενης απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 7 Επίδοση στον δικαιούχο απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου χορηγεί στον δικαιούχο ακριβές αντίγραφο της νέας απόφασης του Προϊσταμένου περί χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου.

       Σημειώσεις Για να αποκτήσει ο δικαιούχος την εκτυπωμένη Άδεια Διαμονής, πρέπει να κάνει εν συνεχεία αίτηση σε Αστυνομική Διεύθυνση/Γραφείο Διαβατηρίων. Το Περιφερειακό Γραφείο θα ενημερώσει τον δικαιούχο σχετικά με την Αστυνομική Διεύθυνση στην οποία μπορεί να κάνει την αίτηση.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.