Αρχική εγγραφή ανηλίκου στο δημοτολόγιο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8cab2c65-fd60-423b-a670-8fbfcf1d3b1a 826564

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Παρέχεται αυτεπάγγελτα, Τμήματα Δημοτολογίου Δήμων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αρχική εγγραφή στο δημοτολόγιο ανήλικων Ελλήνων πολιτών. Η εγγραφή ανηλίκου διενεργείται αυτεπαγγέλτως από τον δήμο, εφόσον η ληξιαρχική πράξη γέννησης είναι διαθέσιμη μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» και υφίσταται κανονική εγγραφή του γονέα ή των γονέων στο δημοτολόγιο του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήματα Δημοτολογίου Δήμων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αρχική εγγραφή ανηλίκου στο δημοτολόγιο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Η ληξιαρχική πράξη γέννησης να είναι διαθέσιμη μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών».

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υφίσταται κανονική εγγραφή του γονέα ή των γονέων στο δημοτολόγιο ενός δήμου.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • Νόμος 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Περί ληξιαρχικών πράξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 497 1991 180 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100180

      • Υπουργική Απόφαση 90294 2022 6870 Β

       Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών κ.λπ. στο δημοτολόγιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206870

       ΑΔΑ 6ΥΠΕ46ΜΤΛ6-Σ0Ξ

      • 1 Η ληξιαρχική πράξης γέννησης είναι διαθέσιμη στο πληροφοριακό σύστημα "Μητρώο Πολιτών".

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για την αυτεπάγγελτη εγγραφή ανηλίκου από τον Δήμο, πρέπει η ληξιαρχική πράξη γέννησης να είναι διαθέσιμη μέσω του πληροφοριακού συστήματος "Μητρώο Πολιτών".

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος κανονικής εγγραφής του γονέα ή των γονέων στο δημοτολόγιο του Δήμου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για την αυτεπάγγελτη εγγραφή ανηλίκου από τον Δήμο, πρέπει να υφίσταται κανονική εγγραφή του γονέα ή των γονέων στο δημοτολόγιο του Δήμου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης Δημάρχου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτεπάγγελτης εγγραφής, συντάσσεται, υπογράφεται και πρωτοκολλείται η σχετική απόφαση Δημάρχου.

       Όχι Όχι


      • 4 Εγγραφή στο Δημοτολόγιο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εισάγεται κανονική εγγραφή του ανήλικου τέκνου στην οικογενειακή μερίδα του γονέα ή των γονέων.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.