Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2614374c-1298-473b-8831-eb66090d3918 711047

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

138 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά για την αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αρμόδια υπηρεσία είναι η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας

του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.


Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης των κάτωθι κατηγοριών ΑΜ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε. Α1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw Α2 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw Α κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών

Άδεια οδήγησης A ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Δήλωση με τίτλο Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ερασιτεχνικών κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α

      Επίσημος τίτλος

      Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει την ηλικία: ΑΜ 16 ετών, απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση και των δύο γονέων. Α1 18 ετών Α2 20 ετών Α 24 ετών 22 ετών, αν είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Α2 επί διετία.


       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον (συνεχώς ή αθροιστικά στην Ελλάδα κατά το τελευταίο 12μηνο) πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.


       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.


       Όχι Όχι

      • 4 Ιδιοκτησιακές Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.


       Όχι Όχι

      • 5 Ιατρικές Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για Ομάδα 1 του παραρτήματος ΙΙΙ του Π.Δ. 51/2012 (Α΄101)


       Όχι Όχι

      • 6 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση


       Όχι Όχι

      • 1 Ενοποιημένο - Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 48 €

       Κωδικός e-παραβόλου 32

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Άδεια οδήγησης(Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση) 60 €

       Κωδικός e-παραβόλου 20

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.). Πληρώνεται για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης. 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2037

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 4 Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Πληρώνεται για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2038

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός της/του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του (Αν η/ο υποψήφια/ος για χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον και η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης II).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος δεν είναι Ελληνίδα/Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή της/του ενδιαφερόμενης/ου στην Ελλάδα. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος δεν είναι Ελληνίδα/Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή της/του ενδιαφερόμενης/ου στην Ελλάδα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας. Αν η/ο ενδιαφερόμενη/ος αλλοδαπή/ός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα της/του σπουδάστριας/σπουδαστή ή της/του μαθήτριας/μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Τέσσερις (4) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι δύο (2) από αυτές προσκομίζονται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση Φωτογραφίες

       Τέσσερις (4) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι δύο (2) από αυτές προσκομίζονται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 4 Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών, σύμφωνα με το Παράρτημα III του π.δ.51/2012 (Α΄101). Πιστοποιητικό υγείας

       Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών, σύμφωνα με το Παράρτημα III του π.δ.51/2012 (Α΄101).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αμοιβή που καταβάλλεται στους ιδιώτες γιατρούς που διενεργούν την ιατρική εξέταση, είναι ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους. Η αμοιβή των γιατρών των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας που στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) διενεργούν την ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού ή οδηγού καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών & Μεταφορών και Υγείας. Έως την έκδοση της ως άνω απόφασης οι ενδιαφερόμενες/οι καταβάλλουν την αμοιβή που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 5 Κατάθεση πρωτότυπου εντύπου άδειας οδήγησης τρίτης χώρας εφόσον υφίσταται. Άδεια

       Κατάθεση πρωτότυπου εντύπου άδειας οδήγησης τρίτης χώρας εφόσον υφίσταται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Υπουργική Απόφαση Δ30/Α3/60787 2022 1271 Β

       Περιγραφή Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ΄αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201271

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.102118/1438/Φ.4.1 2018 6100 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β 2254) απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180206100

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 9 679 2016

       Περιγραφή Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HR

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. οικ.47563/4181 2014 2254 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202254

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α3/ οικ.50984/7947 2013 3056 Β

       Περιγραφή Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203056

      • Υπουργική Απόφαση 1163 2013 1675 Β

       Περιγραφή Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201675

      • Νόμος 52 4155 2013 120 Α

       Περιγραφή Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100120

      • Προεδρικό Διάταγμα 51 2012 101 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100101

      • Νόμος 14575 2002 1030 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων που διεκπεραιώνονται και μέσων των ΚΕΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201030

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3, Ν.2690/99

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα τους

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Υποβολή αίτησης μέσω ΚΕΠ: Ο υπάλληλος καταχωρίζει τα στοιχεία του πολίτη και πρωτοκολλεί το αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΚΕΠ. Υποβολή αίτησης σε Π.Ε: Ο αρμόδιος υπάλληλος παρέχει στον πολίτη το ειδικά διαμορφωμένο έντυπο αίτησης για χειρόγραφη συμπλήρωση.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία


       Περιγραφή Αποστολή φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία

       Σημειώσεις Το βήμα αυτό ακολουθείται μόνο όταν η αίτηση γίνεται μέσω ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος του φακέλου της αίτησης από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία του τηρούμενου υπηρεσιακού φακέλου του οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα προβαίνει σε έλεγχο του φακέλου της αίτησης .

       Όχι Όχι


      • 6 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη


       Περιγραφή Παράδοση στον πολίτη του εντύπου της άδειας οδήγησης

       Σημειώσεις Η παράδοση μπορεί να γίνει και σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.