Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc0191cc2-1e1f-4712-a046-3cc071902070 154601

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης παρέχει τις ημέρες εργασίας και άλλα στοιχεία (εργοδότες, κλάδους ασφάλισης, αποδοχές κ.ά.) που συνθέτουν το ασφαλιστικό ιστορικό κάθε ασφαλισμένου και θεμελιώνουν δικαιώματα για τη χορήγηση παροχών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι μπορούν να βρουν ηλεκτρονικά όλα τα ατομικά τους στοιχεία ασφάλισης από 1/1/2002.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης μισθωτών

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση κατόπιν επίσκεψης στο ΚΕΠ ή σε υποκατάστημα ΕΦΚΑ ή ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης μισθωτών

      Επίσημος τίτλος

      Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών θα πρέπει να είναι μισθωτός ασφαλισμένος.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή αίτησης, απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών στο Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Όχι Όχι

      • Νόμος 38 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 38 αναφέρεται στους μισθωτούς ασφαλισμένους που ανήκουν στον ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 και 2 13909 2021 1396 Β

       Περιγραφή Στο άρθρο 1 καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται και στα Κ.Ε.Π., ενώ στο άρθρο 2 περιγράφεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης για διεκπεραίωσή της από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει σε ΚΕΠ ή σε υποκατάστημα ΕΦΚΑ για την εξυπηρέτησή του, όπου και επιδεικνύει τα στοιχεία απόδειξης της ταυτότητάς του.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο στο πληροφοριακό σύστημα μέσω efka

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πιστοποιημένος υπάλληλος, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου καταχωρίζει τους κωδικούς Taxisnet για την είσοδό του στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να εκδώσει τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης μισθωτών.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιτυχία εισόδου στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος επιβεβαιώνει τα στοιχεία και εφόσον το όνομα χρήστη και το συνθηματικό είναι σωστά, προχωρά η διαδικασία.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποτυχία εισόδου στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη και το συνθηματικό είναι λάθος, δεν εκδίδεται ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών.

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης μισθωτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ατομικός λογαριασμός μισθωτών εκδίδεται, εκτυπώνεται και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Όχι Ναι


      • 1 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του κωδικούς taxisnet καθώς και το ΑΜΚΑ του

       Όχι Όχι


      • 2 Επιτυχία εισόδου στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη, το συνθηματικό και το ΑΜΚΑ είναι σωστά προχωρά η διαδικασία

       Ναι Όχι


      • 3 Αποτυχία εισόδου στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη, το συνθηματικό ή ο ΑΜΚΑ είναι λάθος, δεν εκδίδεται ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών

       Ναι Ναι


      • 4 Έκδοση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης μισθωτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton

       Περιγραφή Ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών εκδίδεται και μπορεί να αποθηκευτεί ή να εκτυπωθεί για κάθε νόμιμη χρήση

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.