Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc0191cc2-1e1f-4712-a046-3cc071902070 154601

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, ΚΕΠ


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5
  Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 3 έως 3
  Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης παρέχει τις ημέρες εργασίας και άλλα στοιχεία (εργοδότες, κλάδους ασφάλισης, αποδοχές κ.ά.) που συνθέτουν το ασφαλιστικό ιστορικό κάθε ασφαλισμένου και θεμελιώνουν δικαιώματα για τη χορήγηση παροχών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι μπορούν να βρουν ηλεκτρονικά όλα τα ατομικά τους στοιχεία ασφάλισης από 1/1/2002.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για χορήγηση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης μισθωτών

  Σημειώσεις

  Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση κατόπιν επίσκεψης στο ΚΕΠ ή σε υποκατάστημα ΕΦΚΑ ή ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης μισθωτών

       Επίσημος τίτλος

       Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Εργασιακές Ο αιτών θα πρέπει να είναι μισθωτός ασφαλισμένος.

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή αίτησης, απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών στο Taxisnet.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 38 4387 2016 85 Α

        Περιγραφή Το άρθρο 38 αναφέρεται στους μισθωτούς ασφαλισμένους που ανήκουν στον ΕΦΚΑ.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL87SPB1HbULODtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijGrQHcePHClLy81m2nbIV8aLxym8io8bEXTM8cAZVrAU

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 και 2 13909 2021 1396 Β

        Περιγραφή Στο άρθρο 1 καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται και στα Κ.Ε.Π., ενώ στο άρθρο 2 περιγράφεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης για διεκπεραίωσή της από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ndsiOD8jfQsfP1Rf9veiteJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtScTUibgaVfTQtEnRkdAaOSOxuezQkfEMz9Gihr6OQzy

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει σε ΚΕΠ ή σε υποκατάστημα ΕΦΚΑ για την εξυπηρέτησή του, όπου και επιδεικνύει τα στοιχεία απόδειξης της ταυτότητάς του.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εξετάζει αν πληροί τις προϋποθέσεις να υποβάλει την εν λόγω αίτηση.

        Όχι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο στο πληροφοριακό σύστημα μέσω efka

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου καταχωρίζει τους κωδικούς Taxisnet για την είσοδό του στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να εκδώσει τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης μισθωτών.

        Όχι Όχι


       • 4 Επιτυχία εισόδου στο σύστημα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ επιβεβαιώνει τα στοιχεία και εφόσον το όνομα χρήστη και το συνθηματικό είναι σωστά, προχωρά η διαδικασία.

        Ναι Όχι


       • 5 Αποτυχία εισόδου στο σύστημα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη και το συνθηματικό είναι λάθος, δεν εκδίδεται ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών.

        Ναι Ναι


       • 6 Έκδοση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης μισθωτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ατομικός λογαριασμός μισθωτών εκδίδεται, εκτυπώνεται και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

        Όχι Ναι


       • 1 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr

        Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του κωδικούς taxisnet καθώς και το ΑΜΚΑ του

        Όχι Όχι


       • 2 Επιτυχία εισόδου στο σύστημα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/faces/secureAll/index.xhtml

        Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη, το συνθηματικό και το ΑΜΚΑ είναι σωστά προχωρά η διαδικασία

        Ναι Όχι


       • 3 Αποτυχία εισόδου στο σύστημα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη, το συνθηματικό ή ο ΑΜΚΑ είναι λάθος, δεν εκδίδεται ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών

        Ναι Ναι


       • 4 Έκδοση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης μισθωτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/faces/secureAll/index.xhtml

        Περιγραφή Ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών εκδίδεται και μπορεί να αποθηκευτεί ή να εκτυπωθεί για κάθε νόμιμη χρήση

        Όχι Ναι


       • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.