Αυθεντικοποίηση των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηea00eca4-2abf-4a0d-8f17-f67921426d3f 118687

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  2 Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης. Οι Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης αποδίδονται στους δημοσίους υπαλλήλους για την είσοδό τους σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης από τον φορέα απασχόλησής τους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους

  Τίτλος

  Αίτηση για έκδοση κωδικών δημόσιας διοίκησης

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet,

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκδοση κωδικών δημόσιας διοίκησης, Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης

       Επίσημος τίτλος

       Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η κατοχή των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).


        Όχι Όχι

       • 2 Εργασιακές Η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και η καταχώρισή του στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ) του Υπουργείου Εσωτερικών.


        Όχι Όχι

       • Υπουργική Απόφαση 29810 ΕΞ 2020 4798 Β

        Περιγραφή Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

        Νομικές παραπομπές https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-05/FEK B 4798.pdf

       • 1 Ταυτοποίηση Χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Σύνδεση στην εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» στη διεύθυνση https://webapps.gsis.gr/dsae/govuser με τη χρήση των κωδικών/διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet).

        Όχι Όχι


       • 2 Επαλήθευση της ιδιότητας ως δημοσίου υπαλλήλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


        Σημειώσεις Η εφαρμογή αντλεί από το Φορολογικό Μητρώο τα στοιχεία του υπαλλήλου (ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο και Ημερομηνία Γέννησης) και επαληθεύει την ιδιότητά του ως δημοσίου υπαλλήλου μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

        Όχι Όχι


       • 3 Μη επιβεβαίωση της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Αν δεν επιβεβαιωθεί η ιδιότητα του δημόσιου υπάλληλου, η διαδικασία δημιουργίας υπηρεσιακού λογαριασμού δεν μπορεί να προχωρήσει.

        Ναι Ναι


       • 4 Επιβεβαίωση της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Επιβεβαιώνεται η ιδιότητα του χρήστη ως δημοσίου υπαλλήλου μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

        Ναι Όχι


       • 5 Δήλωση στοιχείων υπηρεσιακού χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Επιλογή από το χρήστη της «Δημιουργίας Νέου Χρήστη» και ορισμός «Ονόματος Χρήστη» και «Κωδικού» από το χρήστη.

        Ναι Όχι


       • 6 Δημιουργία υπηρεσιακού λογαριασμού (Κωδικός Δημόσιας Διοίκησης)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Αφού εισαχθούν οι κωδικοί επιλέγεται το "Δημιουργία Χρήστη" και ο υπηρεσιακός λογαριασμός έχει δημιουργηθεί.

        Ναι Ναι


       • Έκδοση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης Πρόσβαση μέσω gov.gr       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.