Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Αξιωματικού Πυροσβεστικού Σώματος για λόγους υγείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση17e8d5fa-a65f-42de-9048-377e8bf6f0a4 178565

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος για λόγους υγείας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι κατόπιν γνωμάτευσης των Υγειονομικών Επιτροπών, κρίθηκαν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, καθώς και για την υπηρεσία γραφείου και συνεπώς αποστρατεύονται.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση


Τίτλος

Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Αξιωματικού Πυροσβεστικού Σώματος για λόγους υγείας


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικού Πυροσβεστικού Σώματος για λόγους υγείας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Υγειονομικές Απαιτείται η έκδοση γνωμάτευσης από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την οποία ο Αξιωματικός κρίνεται ανίκανος για την υπηρεσία γραφείου και την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Αξιωματικοί Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.) Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 2 Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 4 772 1978 57 Α

       Περιγραφή «Περί τροποποιήσεως ενιαίων διατάξεων της διεπούσης, Υπηρεσίας τινάς του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, νομοθεσίας» (Α΄57)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100057

      • Νόμος 4 2685 1999 35 Α

       Περιγραφή ΝΟΜΟΣ ΥΠΑΡΙΘ. 2685 "Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100035

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1, 2, 12, 13, 14, 15, 45 343 1969 238 Α

       Περιγραφή "Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας" (Α΄238)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100238

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 200 1993 75 Α

       Περιγραφή Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100075

      • Νόμος 74, 102, 110 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • 1 Παραλαβή γνωμάτευσης Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.) στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Παραλαβή από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της γνωμάτευσης της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.), με την οποία Αξιωματικός κρίθηκε για λόγους υγείας, ανίκανος για την υπηρεσία γραφείου και την ενεργό υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση γνωμάτευσης Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.) στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα διαβιβάζει τη γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.) στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραπομπή στο αρμόδιο Συμβουλίου Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο για το χειρισμό της υπόθεσης Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος θέτει την γνωμάτευση υπόψη του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης αυτεπάγγελτης αποστρατείας για λόγους υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Συμβούλιο αποφαίνεται για την παραμονή του υπαλλήλου ή μη στη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος για λόγους υγείας (ιατό ή δυσίατο νόσημα).

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή της αποστρατείας προς έκδοση Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση αποστέλλει τη διοικητική πράξη αποστρατείας και προαγωγής στον επόμενο βαθμό προς έκδοση προεδρικού διατάγματος.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή περίληψης απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση αποστέλλει την περίληψη απόφασης αυτεπάγγελτης αποστρατείας για λόγους υγείας στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, κοινοποιεί της απόφαση διαγραφής αυτεπάγγελτης αποστρατείας του υπαλλήλου, προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος.

       Όχι Όχι


      • 8 Διαγραφή από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου και Πυροσβεστικού Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει σε διαγραφή από το Μητρώο του Πυροσβεστικού Σώματος, του υπαλλήλου που αποστρατεύεται αυτεπάγγελτα για λόγους υγείας.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανακοίνωση αποστρατείας για λόγους υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Αρμόδια Διεύθυνση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος την αποστρατεία του πυροσβεστικού υπαλλήλου για λόγους υγείας, δια μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Σώματος.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.