Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Υπαξιωματικού Πυροσβεστικού Σώματος για λόγους υγείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2f35fa22-9c16-4495-9b0f-f75dbed3c750 235229

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποστρατεία Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για λόγους υγείας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Αφορά πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ως τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, οι οποίοι, κατόπιν γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής Πυροσβεστικού Σώματος, κρίθηκαν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, καθώς και για την υπηρεσία γραφείου και συνεπώς μη ικανοί παραμονής στη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση αποστρατείας υπαλλήλου Πυροσβεστικού Σώματος για λόγους υγείας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος για λόγους υγείας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Ιατρικές Απαιτείται η έκδοση γνωμάτευσης από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία ο Υπαξιωματικός ή Πυρονόμος κρίνεται ανίκανος για την υπηρεσία γραφείου και την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος, έως τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.) Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 2 Βεβαίωση Διαγραφής από Ανθρώπινο Δυναμικό Ελληνικού Δημοσίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Διαγραφής από Ανθρώπινο Δυναμικό Ελληνικού Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 4 488 1976 327 Α

       Περιγραφή Άρθρου 4 του Ν. 488/09-12-1976 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 974/1971 “περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων και μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώματος και μεταθέσεων Ανθυπασπιστών, Ανθυπαστυνόμων και Πυρονόμων” και άλλων συναφών διατάξεων» (Α΄ 327).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100327

      • Νόμος 4 2685 1999 35 Α

       Περιγραφή Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Νόμος 74, 102, 110 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1, 12, 13, 14, 15, 45 343 1969 238 Α

       Περιγραφή «περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100238

      • Νομοθετικό Διάταγμα 8, 16 935 1971 149 Α

       Περιγραφή «Περί καταστάσεως εν γένει των οπλιτών Χωροφυλακής και των κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100149

      • Νομοθετικό Διάταγμα 36 παρ.2 974 1971 189 Α

       Περιγραφή «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων και μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώματος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • Προεδρικό Διάταγμα 200 1993 75 Α

       Περιγραφή Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100075

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/66739/0022 2000 1394 Β

       Περιγραφή Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης 2/66739/0022-15/11/2000 (Β΄ 1394)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000201394

      • 1 Παραλαβή γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής από την αρμόδια Διεύθυνση του Πυροσβεστικού Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση του Πυροσβεστικού Σώματος παραλαμβάνει τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμόδια Διεύθυνση του Πυροσβεστικού Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση από την Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, της γνωμάτευσης Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.), με την οποία ο/η πυροσβεστικός υπάλληλος κρίθηκε για λόγους υγείας, ανίκανος για την υπηρεσία γραφείου και την ενεργό υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραπομπή στο αρμόδιο Συμβουλίου Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος, βάσει της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση, βάσει της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής, παραπέμπει στο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Σημειώσεις Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεως Υπαξιωματικών αφορά πυροσβεστικούς υπαλλήλους έως και τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης αυτεπάγγελτης αποστρατείας για λόγους υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπαρχηγός Σωμάτων Ασφαλείας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση αυτεπάγγελτης αποστρατείας για λόγους υγείας., την οποία υπογράφει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαγραφή από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα προβαίνει στη λύση της υπαλληλικής σχέσης του πυροσβεστικού υπαλλήλου με αριθμό βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση της Απόφασης Διαγραφής για λόγους υγείας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση Διαγραφής αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

       Σημειώσεις Ο πυροσβεστικός υπάλληλος διαγράφεται από τη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος μετά δεκαπενθημέρου από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανακοίνωση αποστρατείας για λόγους υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Αρμόδια Διεύθυνση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος την αποστρατεία του πυροσβεστικού υπαλλήλου για λόγους υγείας, δια μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Σώματος.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.