Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων λόγω καταλήψεως από το όριο ηλικίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση186a38dd-8a45-477d-90d8-add292a7e536 733712

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους και απευθύνεται στους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, στους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων και στους Αξιωματικούς του Ν.3686/2008.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Σε περίπτωση που ο Αξιωματικός κριθεί ενόψει της αυτεπάγγελτης αποστρατείας του ως αποστρατευτέος (δυσμενής κρίση), δικαιούται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών να προσφύγει στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο για επανάκριση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων λόγω καταλήψεως από το όριο ηλικίας

      Επίσημος τίτλος

      Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων λόγω καταλήψεως από το όριο ηλικίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Ηλικιακές Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας είναι κατά βαθμούς το εξής: Αντιστράτηγος Αρχηγός 66° έτος, Αντιστράτηγος 64° έτος, Υποστράτηγος 63° έτος, Ταξίαρχος 62° έτος, Αστυνομικός Διευθυντής 60° έτος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής 58° έτος, Αστυνόμος Α΄ 57° έτος, Αστυνόμος Β΄ 55° έτος, Υπαστυνόμος Α΄ 55° έτος, Υπαστυνόμος Β΄ 55° έτος. Το όριο ηλικίας των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων είναι κατά βαθμό αυξημένο κατά δύο (2) έτη από το όριο ηλικίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων, πλην των Υγειονομικών Αξιωματικών Ιατρών και Οδοντιάτρων και των Κληρικών, για τους οποίους αυξάνεται κατά πέντε (5) έτη. Για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ως χρονολογία γέννησης λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους και δεν επιθυμούν την περαιτέρω παραμονή τους στο Σώμα ή έχουν καταληφθεί από το ανώτατο ηλικιακό όριο (61ο έτος οι Αστυνομικοί Διευθυντές και 60ο οι λοιποί), αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας τους. Οι αντιστράτηγοι που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα στις τακτικές κρίσεις του έτους που το συμπληρώνουν. Ομοίως, στις τακτικές κρίσεις αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα και οι Υποστράτηγοι και Ταξίαρχοι που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού του και δεν συμπληρώνουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και δεν συντρέχει περίπτωση προαγωγής.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου Βεβαίωση

       Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9439

      • Νόμος 6,7,8 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που ρυθμίζουν τη βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων και τις προαγωγές αξιωματικών εκτός οργανικών θέσεων ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω συμπληρώσεως καταλήψεως από το όριο ηλικίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 112 2009 146 Α

       Περιγραφή Οι προαγωγές και η αποστρατεία του αστυνομικού προσωπικού της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008 (Α`-158) διενεργούνται, ύστερα από απόφαση του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100146

      • Προεδρικό Διάταγμα 28,29,33,43,46,47,49,54 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Τα εν λόγω άρθρα αναφέρονται στον τρόπο και τις διαβαθμίσεις των κρίσεων, στη σύνταξη-κύρωση-εκτέλεση πινάκων, στις περιπτώσεις προαγωγών εκτός οργανικών θέσεων, στους λόγους αποστρατείας και στην αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας καθώς και στην επανάκριση λόγω δυσμενούς κρίσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • 1 Παραπομπή σε Συμβούλιο Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας παραπέμπονται στα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων εντός μηνός Νοεμβρίου προκειμένου να κριθούν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή αποστρατευτέοι.

       Σημειώσεις Οι ανώτατοι Αξιωματικοί που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους συμπληρώσεως.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάρτιση πινάκων κρίσης (Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι ανωτέρω πίνακες καταρτίζονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων.

       Σημειώσεις Εφόσον κριθούν ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους εγγράφονται σε αντίστοιχο πίνακα.

       Ναι Όχι


      • 3 Κατάρτιση πινάκων κρίσης (Αποστρατευτέων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι ανωτέρω πίνακες καταρτίζονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων.

       Σημειώσεις Εφόσον κριθούν αποστρατευτέοι εγγράφονται σε αντίστοιχο πίνακα και ακολουθείται η διαδικασία των βημάτων 5,6,8 και 9.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόφαση Κύρωσης πινάκων (Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κύρωση των πινάκων κρίσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Διοίκησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόφαση Κύρωσης πινάκων (Αποστρατευτέων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κύρωση των πινάκων κρίσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Διοίκησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση διοικητικής πράξης προαγωγής και αποστρατείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση της διοικητικής πράξης, με την οποία ο Αξιωματικός προάγεται εκτός οργανικών θέσεων για (30) ημέρες και αποστρατεύεται με την ίδια διοικητική πράξη. Η διοικητική πράξη έχει τον τύπο απόφασης αν αφορά Αξιωματικούς του Ν. 3686/2008 και προεδρικού διατάγματος αν αφορά Αξιωματικούς προερχόμενους από τη Σχολή Αξιωματικών, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων.

       Σημειώσεις Οι αξιωματικοί που έχουν κριθεί αποστρατευτέοι (δυσμενής κρίση) δεν προάγονται εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό.

       Όχι Όχι


      • 7 Έγκριση πίστωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της διοικητικής πράξης, διαβιβάζεται, αντίγραφο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού/ Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών, για τη βεβαίωση ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό.

       Σημειώσεις Αφού εκδοθεί η βεβαίωση ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό, αποστέλεται η ψηφιακά υπογραμμένη περίληψη της διοικητικής πράξης, στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση διοικητικής πράξης προαγωγής και αποστρατείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μόλις η περίληψη της διοικητικής πράξης δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αναρτηθεί στον ιστότοπο Δι@ύγεια και λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία του Αξιωματικού για την επίδοσή της καθώς και στις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 9 Διαγραφή από το Σώμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά από τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης , ο Αξιωματικός διαγράφεται από τη δύναμη του Σώματος την 31 Δεκεμβρίου, ενώ οι ανώτατοι αξιωματικοί που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα λόγω ορίου ηλικίας στις τακτικές κρίσεις, διαγράφονται

       Σημειώσεις Οι ανώτατοι αξιωματικοί που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα λόγω ορίου ηλικίας στις τακτικές κρίσεις, διαγράφονται οχτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.