Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών κ Ειδικών Καθηκόντων ύστερα από τακτική ή έκτακτη κρίση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση504a58da-92b5-4cbb-bd28-ebc101fe5d2e 712856

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από τακτική ή έκτακτη κρίση και απευθύνεται στους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, στους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων και στους Αξιωματικούς του Ν.3686/2008, που κρίθηκαν δυσμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Στην περίπτωση που ο Αξιωματικός κριθεί ως μη προακτέος ή ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του ή παραμένων στον ίδιο βαθμό ή αποστρατευτέος, δικαιούται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση αποσπάσματος της απόφασης (πρακτικού) να προσφύγει στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο για επανάκριση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων ύστερα από τακτική ή έκτακτη κρίση

      Επίσημος τίτλος

      Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων ύστερα από τακτική ή έκτακτη κρίση


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Οι αξιωματικοί αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα εφόσον εγγραφούν στους ακόλουθους πίνακες : α. Σε πίνακα αποστρατευτέων και ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους. β. Σε πίνακα μη προακτέων οι Αστυνομικοί Διευθυντές, Ταξίαρχοι και οι Υποστράτηγοι. Ειδικά, οι Αστυνομικοί Διευθυντές που δεν έχουν 33ετή πραγματική υπηρεσία στο Σώμα, αποστρατεύονται, εφόσον εγγραφούν σε πίνακα μη προακτέων σε τρεις τακτικές κρίσεις. γ. Σε πίνακα παραμενόντων στον ίδιο βαθμό . (1) Οι κατώτεροι αξιωματικοί τρεις (3) φορές στον κατεχόμενο βαθμό ή τέσσερις (4) καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ως αξιωματικών, εκ των οποίων μία (1) στον κατεχόμενο βαθμό. (2) Οι ανώτεροι αξιωματικοί δύο (2) φορές στον κατεχόμενο βαθμό τρεις (3) καθ` όλη τη σταδιοδρομία τους ως αξιωματικοί, εκ των οποίων μία (1) στον κατεχόμενο βαθμό. Από τους αξιωματικούς των περιπτώσεων (1) και (2), αυτοί που έχουν τουλάχιστον εικοσαετή πραγματική υπηρεσία στο Σώμα και δεν έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε έτη αυτής, παραμένουν στην ενέργεια και τίθενται εκτός θέσεων, μέχρι της συμπληρώσεως αυτής, υπολογιζόμενης σύμφωνα με τον νόμο περί συντάξεων, οπότε και αποστρατεύονται. Αυτοί κρίνονται κατ` έτος από τα αρμόδια Συμβούλια, αλλά μόνο για αποστρατεία. (3) Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές εφόσον προαχθεί νεότερός τους στην επετηρίδα και έχουν συμπληρώσει πλήρη συντάξιμη υπηρεσία. δ. Σε πίνακα Διατηρητέων οι Αστυνομικοί Διευθυντές Υπηρεσίας Γραφείου εφόσον προαχθεί νεότερός τους στην επετηρίδα και έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου Βεβαίωση

       Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9439

      • 3 Πίνακες μη προακτέων ή ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους ή παραμενόντων στον ίδιο βαθμό ή αποστρατευτέων Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πίνακες μη προακτέων ή ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους ή παραμενόντων στον ίδιο βαθμό ή αποστρατευτέων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Οι ανωτέρω πίνακες καταρτίζονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Κύρωση Πινάκων Απόφαση

       Κύρωση Πινάκων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Κύρωση των πινάκων κρίσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 7 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Το εν λόγω άρθρο αναφέρεται στη βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 112 2009 146 Α

       Περιγραφή Οι προαγωγές και η αποστρατεία του αστυνομικού προσωπικού της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008 (Α`-158) διενεργούνται, ύστερα από απόφαση του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100146

      • Προεδρικό Διάταγμα 28,29,33,43,47,54 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Τα εν λόγω άρθρα αναφέρονται στον τρόπο και τις διαβαθμίσεις των κρίσεων, στη σύνταξη-κύρωση-εκτέλεση πινάκων, στις περιπτώσεις προαγωγών εκτός οργανικών θέσεων, στους λόγους αποστρατείας σε εκτέλεση των σχετικών πινάκων καθώς και στην επανάκριση λόγω δυσμενούς κρίσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • 1 Κατάρτιση πινάκων κρίσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι ανωτέρω πίνακες καταρτίζονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση Κύρωσης πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κύρωση των πινάκων κρίσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Διοίκησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση διοικητικής πράξης προαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση της διοικητικής πράξης, με την οποία ο Αξιωματικός προάγεται εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύεται τριάντα (30) ημέρες μετά με άλλη διοικητική πράξη. Η διοικητική πράξη έχει τον τύπο απόφασης αν αφορά Αξιωματικούς του Ν. 3686/2008 και προεδρικού διατάγματος αν αφορά Αξιωματικούς προερχόμενους από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων.

       Σημειώσεις Οι αξιωματικοί προάγονται, εκτός οργανικών θέσεων: α. Λόγω εγγραφής τους σε πίνακα μη προακτέων οι Αστυνομικοί Διευθυντές, Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι β. Λόγω εγγραφής τους σε πίνακα ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους. γ. Λόγω εγγραφής τους σε πίνακα παραμενόντων στον ίδιο βαθμό, οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, των οποίων η αποστρατεία δεν λαμβάνει χώρα κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47, εδάφ. γ`, περίπτωση (2) του π.δ. 24/1997. Επίσης, εκτός οργανικών θέσεων προάγονται και οι Αστυνομικοί Διευθυντές υπηρεσίας γραφείου που έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων εφόσον προαχθεί νεότερός τους στην επετηρίδα και έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα. Αυτοί που δεν εγγράφονται στους παραπάνω πίνακες, αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό με την έκδοση διοικητικής πράξης (βήμα 6).

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση πίστωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της διοικητικής πράξης, διαβιβάζεται, αντίγραφο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού/ Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών, για τη βεβαίωση ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό.

       Σημειώσεις Αφού εκδοθεί η βεβαίωση ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό, αποστέλεται η ψηφιακά υπογραμμένη περίληψη της διοικητικής πράξης, στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση διοικητικής πράξης προαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μόλις η περίληψη της διοικητικής πράξης δημοσιευτεί στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αναρτηθεί στον ιστότοπο Δι@ύγεια και λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία του Αξιωματικού για την επίδοσή της καθώς και στις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διοικητικής πράξης αποστρατείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση διοικητικής πράξης, με την οποία ο Αξιωματικός τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. Η διοικητική πράξη έχει τον τύπο απόφασης αν αφορά Αξιωματικούς του Ν. 3686/2008 και προεδρικού διατάγματος αν αφορά Αξιωματικούς προερχόμενους από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων.

       Σημειώσεις Αφού υπογραφεί, αποστέλεται η ψηφιακά υπογραμμένη περίληψη της διοικητικής πράξης (προεδρικού διατάγματος ή απόφασης), στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση διοικητικής πράξης αποστρατείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μόλις η περίληψη της διοικητικής πράξης δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αναρτηθεί στον ιστότοπο Δι@ύγεια και λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία του Αξιωματικού για την επίδοσή της καθώς και στις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 8 Διαγραφή από το Σώμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οχτώ (8) ημέρες μετά από τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης , ο Αξιωματικός διαγράφεται από τη δύναμη του Σώματος.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.