Βαθμολογικές Μεταβολές λόγω Αθλητικής Διάκρισης του Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfc440a7e-8eea-4c11-bd54-82eaaa532a0f 440784

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις βαθμολογικές μεταβολές που επέρχονται στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, λόγω επίτευξης αθλητικής διάκρισης και απευθύνεται σε Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης, αρχίζει από την διαβίβαση στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, της αίτησης του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, για προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, λόγω επίτευξης αθλητικής διάκρισης, μετά της απαραίτητης βεβαίωσης πιστοποίησης της αθλητικής διάκρισης. 2. Οι προαγόμενοι, λόγω αθλητικής διάκρισης, εντάσσονται στην επετηρίδα των αξιωματικών και εξελίσσονται έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν κάθε φορά την ιεραρχία και τις προαγωγές τους. Από τους αξιωματικούς αυτούς ασκούν ανακριτικά καθήκοντα μόνο όσοι είχαν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου πριν την προαγωγή τους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προαγωγής στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, λόγω επίτευξης αθλητικής διάκρισης.

Σημειώσεις

Επί της αίτησης συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Οι Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι, εφόσον κριθούν δυσμενώς από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, για προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, λόγω αθλητικής διάκρισης, δικαιούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς, της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου να υποβάλλουν αίτηση επανάκρισης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων. Η μη άσκηση αίτησης επανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα την τελεσιδικία της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης και τη μη προαγωγή των δυσμενώς κριθέντων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προαγωγή του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, λόγω αθλητικής διάκρισης

      Επίσημος τίτλος

      Βαθμολογικές Μεταβολές Λόγω Αθλητικής Διάκρισης του Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Οι Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι, να κατέλαβαν ή να καταλάβουν μία από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της ογδόης θέσης σε ατομικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων ή μια από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της έκτης σε ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων.

       Όχι Όχι

      • 2 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Οι Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι, να κατέλαβαν ή να καταλάβουν πρώτη θέση έως και τρίτη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

       Ναι Ναι

      • 3 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Οι Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι, ως μέλη της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου να κατέλαβαν το έτος 2004 ή εφεξής να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στο Πανευρωπαίκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

       Ναι Ναι

      • 4 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Οι Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι, να κατέλαβαν ή να καταλάβουν μία από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της ογδόης σε ατομικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων ή μια από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της έκτης σε ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων ή πρώτη θέση έως και τρίτη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ή κατέλαβαν το έτος 2004 ή εφεξής να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στο Πανευρωπαίκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, με την ιδιότητα του αστυνομικού και όχι ως ιδιώτες ή με άλλη ιδιότητα (απόστρατοι).

       Όχι Όχι

      • 5 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Οι Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι, να πέτυχαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ του έτους 1988, στη Βαρκελώνη του έτους 1992, στην Ατλάντα του έτους 1996, του Σίδνεϋ του έτους 2000, της Αθήνας του έτους 2004 και του Πεκίνου του έτους 2008, πρώτη έως όγδοη νίκη σε ατομικό ή πρώτη έως έκτη νίκη σε ομαδικό άθλημα, ανεξάρτητα αν υπηρετούσαν κατά το χρόνο επίτευξης της νίκης τους στην Ελληνική Αστυνομία.

       Ναι Ναι

      • 6 Εργασιακές Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, να κατέλαβε ή να καταλάβει μία από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της ογδόης θέσης σε ατομικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων ή μια από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της έκτης σε ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων ή πρώτη θέση έως και τρίτη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ή πρώτη θέση στο Πανευρωπαίκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και να κατέχει έναν από τους βαθμούς του Αστυφύλακα, Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα ή Ανθυπαστυνόμου.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Οι Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι, να κρίθηκαν ευμενώς από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων, για προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, λόγω επίτευξης αθλητικής διάκρισης.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση εγγραφής της αθλητικής διάκρισης στον Ειδικό Πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής της αθλητικής διάκρισης στον Ειδικό Πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eservices.gga.gov.gr/case/aitisi-gia-eggrafi-ston-pinaka-diakrithenton/description/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Η βεβαίωση εγγραφής της αθλητικής διάκρισης στον Ειδικό Πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αφορά τους αθλητές του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, που πέτυχαν μεταξύ της πρώτης μέχρι και της ογδόης θέσης σε ατομικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων ή μια από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της έκτης σε ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων ή πρώτη θέση έως και τρίτη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ή πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. 2. Η εγγραφή στον Ειδικό Πίνακα των διακριθέντων αθλητών, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων αθλητών που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 47 και 48 παρ. 9 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν τη σύνθεση των Συμβουλίων κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων και ειδικές περιπτώσεις προαγωγών του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, λόγω επίτευξης αθλητικής διάκρισης (όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα, 8 παρ. 2 του Ν. 3103/2003 και 12 παρ. 1 του Ν. 3387/2005)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν τη σύνθεση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100097

      • Νόμος 14 παρ. 5 1339 1983 35 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα προσφυγής των δυσμενώς κρινόμενων στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, έστω και αν η δυσμενής κρίση είχε αποφασισθεί με παμψηφία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100035

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4. 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄ 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Νόμος 34 παρ. 3 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν την εγγραφή των αθλητών ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού στον Ειδικό Πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Νόμος 8 3103 2003 23 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν τις ειδικές περιπτώσεις προαγωγών του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 παρ. 4 του Ν. 4373/2016)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100023

      • Νόμος 68 4373 2016 49 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν τις ειδικές περιπτώσεις προαγωγών του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Ορισμός του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος,

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100049

      • Νόμος 16 4625 2019 139 Α

       Περιγραφή Η εγγραφή των αθλητών ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού στον ειδικό πίνακα που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, γίνεται κατόπιν αίτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100139

      • Νομοθετικό Διάταγμα 26 παρ. 1, 30, 31 και 33 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Γενικές και ειδικές διατάξεις περί κρίσεων, Σύγκληση Συμβουλίων Κρίσεων, Λειτουργία Συμβουλίων, Σύνταξη πρακτικών και πινάκων. Προσφυγή των δυσμενώς κριθέντων Αστυφυλάκων Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων. Γενικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κρίσεως

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • Νομοθετικό Διάταγμα 9 παρ. 3, 15 παρ. 2 και 17 649 1970 176 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία των κρίσεων των Ανθυπαστυνόμων, στη συνεκτίμηση προσόντων κατά την κρίση των ενδιαφερόμενων, στη σύνταξη πρακτικού και στη προσφυγή των δυσμενώς κριθέντων Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100176

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 παρ. 4 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Ο βαθμός του αξιωματικού απονέμεται με προεδρικό διάταγμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 παρ. 6 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει ότι, οι λοιπές διατάξεις νομοθετημάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρμόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποιείται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η αίτηση του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, μετά της απαραίτητης βεβαίωσης, που πιστοποιεί την αντίστοιχη αθλητική διάκριση, από την Υπηρεσία που υπηρετεί το ως άνω προσωπικό.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου ή από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τους έχοντες βαθμό έως Αρχιφύλακα.

       Όχι Όχι


      • 3 Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης. Σύνταξη πρακτικού και πινάκων, εις διπλούν, προακτέων ή μη προακτέων.

       Όχι Όχι


      • 4 Κύρωση Πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή 1. Οι πίνακες προακτέων και μη προακτέων που συντάχθηκαν εις διπλούν από το Συμβούλιο Κρίσης, κυρώνονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους έχοντες βαθμό έως Αρχιφύλακα. 2. Οι πίνακες προακτέων και μη προακτέων που συντάχθηκαν εις διπλούν από το Συμβούλιο Κρίσης, κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προαγωγής στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, λόγω επίτευξης αθλητικής διάκρισης.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση πίστωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή του Προεδρικού Διατάγματος, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος στις Υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος, στις Υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων, αφού το Προεδρικό Διάταγμα δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια, για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.