Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης Σωματείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση809229f2-d809-4205-a9c3-f113c0342439 404176

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5 έως 7

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης σε αθλητικό σωματείο, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει την ειδική αθλητική αναγνώριση ή λογίζεται ως αναγνωρισμένο.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση Θεραπείας ή Ιεραρχική Προσφυγή

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Βεβαίωση Αναγνώρισης Αθλητικού Σωματείου

       Επίσημος τίτλος

       Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης Σωματείου

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Διοικητικές Ειδική αθλητική αναγνώριση μετά τις 17.6.1999 στο σωματείο για συγκεκριμένο άθλημα.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Αναγνώριση ως φίλαθλο σωματείο μετά το 1975 και έως 16.6.1999 .

        Ναι Ναι

       • 3 Διοικητικές Απόφαση νομιμοποίησης αθλητικού σωματείου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πριν το 1975.

        Ναι Ναι

       • 4 Δικαστικές Απόφαση ίδρυσης αθλητικού σωματείου από το αρμόδιο Δικαστήριο πριν το 1975.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 3

        Ναι Ναι

       • 5 Διοικητικές Θεώρηση των Βιβλίων του σωματείου από την οικεία Περιφέρεια.

        Όχι Όχι

       • 6 Διοικητικές Να είναι μέλος Αθλητικής Ομοσπονδίας.

        Όχι Όχι

       • 7 Επαγγελματικές Προκειμένου για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 σωματείο που καλλιεργεί ομαδικό άθλημα και αγωνίζεται στην ανώτατη τοπική ή σε εθνική κατηγορία, καθώς και για σωματείο που καλλιεργεί ατομικό άθλημα και έχει ανήλικους αθλητές και από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 προκειμένου για όλα τα σωματεία, το σωματείο να έχει συμβληθεί με προπονητή ο οποίος διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος για το οικείο άθλημα με ελάχιστη μηνιαία αμοιβή €250.

        Όχι Όχι

       • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ταυτοποίηση τους αιτούντος κατά την ψηφιακή υποβολή της αίτησης απαιτείται η κατοχή κωδικών taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 1 Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Απόφαση

        Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αντίγραφο εγγράφου διορισμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου. Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο εγγράφου διορισμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται εφόσον οι αρχαιρεσίες του σωματείου διενεργήθηκαν μετά τις 23.11.2019.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικής προθεσμίας

        Όχι

       • 3 Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Πιστοποιητικό Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου το οποίο να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

        Πιστοποιητικό Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου το οποίο να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί και τηρούνται τα απαιτούμενα Βιβλία η οποία να έχει εκδοθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Βεβαίωση

        Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί και τηρούνται τα απαιτούμενα Βιβλία η οποία να έχει εκδοθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης ότι το σωματείο αποτελεί μέλος της, το έτος εγγραφής του και προκειμένου για ομαδικό άθλημα οι κατηγορίες στις οποίες αγωνίζεται ή προκειμένου για ατομικό άθλημα ο αριθμός των αθλητών και ο αριθμός των ανηλίκων αθλητών. Βεβαίωση

        Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης ότι το σωματείο αποτελεί μέλος της, το έτος εγγραφής του και προκειμένου για ομαδικό άθλημα οι κατηγορίες στις οποίες αγωνίζεται ή προκειμένου για ατομικό άθλημα ο αριθμός των αθλητών και ο αριθμός των ανηλίκων αθλητών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στον σχετικό σύνδεσμο υπάρχει υπόδειγμα της βεβαίωσης της ομοσπονδίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Αντίγραφο της αίτησης του σωματείου προς την οικεία ένωση ή ομοσπονδία για χορήγηση βεβαίωσης μέλους και Υπεύθυνη Δήλωση του προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου, στην οποία θα δηλώνει ότι α) το σωματείο είναι μέλος της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας και β) δεν απαντήθηκε η αίτηση από την ένωση ή ομοσπονδία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο της αίτησης του σωματείου προς την οικεία ένωση ή ομοσπονδία για χορήγηση βεβαίωσης μέλους και Υπεύθυνη Δήλωση του προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου, στην οποία θα δηλώνει ότι α) το σωματείο είναι μέλος της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας και β) δεν απαντήθηκε η αίτηση από την ένωση ή ομοσπονδία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στον σχετικό σύνδεσμο υπάρχει υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

        Ναι

       • 8 Αναγγελία Πρόσληψης Προπονητή. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

        Αναγγελία Πρόσληψης Προπονητή.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η αναγγελία πρόσληψης αποδεικνύεται είτε με το Έντυπο 3 ή Έντυπο 4 (εκτύπωση με αμοιβή) της ΕΡΓΑΝΗ, είτε με το ιδιωτικό συμφωνητικό και την ανάρτησή του στο taxisnet.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

        Όχι

       • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/165090/14-4-2021 2021 1670 Β

        Περιγραφή Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί, καθώς και για τη χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tP77J3eAjAzNZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtXGzAdXDlmwoWQXZ7NaeiBaEV82b M8ZB8l1GsXPioXm

       • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/571052/25-11-2021 2021 5689 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/165090/14-4-2021 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί».

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JH9NgZNZqxdp6k5uE6xNduJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtUNSystumCGCCiYxsr1QZC247oNYf5uGf8Gr00d3rv2n

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας.        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αρμόδιο είναι το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή αίτησης και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση στην ενιαία πύλη δημόσιας διοίκησης gov.gr.

        Σημειώσεις Αρμόδιο είναι το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.

        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο έλεγχος διενεργείται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού.

        Όχι Όχι


       • 5 Σύνταξη σχεδίου βεβαίωσης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, προσυπογραφή του σχεδίου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και προώθησή του στον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού.

        Όχι Όχι


       • 6 Υπογραφή σχεδίου βεβαίωσης από τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Προσυπογραφή του σχεδίου βεβαίωσης από τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού και προώθησή του στον Γενικό Διευθυντή.

        Όχι Όχι


       • 7 Τελική υπογραφή σχεδίου βεβαίωσης από τον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υπογραφή σχεδίου βεβαίωση από τον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού και επιστροφή του σχεδίου στο Τμήμα.

        Όχι Όχι


       • 8 Διεκπεραίωση της βεβαίωσης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πρωτοκόλληση της βεβαίωσης, αποστολή της στον ενδιαφερόμενο και κοινοποίησή της στην οικεία Περιφέρεια, τον οικείο Δήμο, την οικεία ομοσπονδία ή ένωση.

        Όχι Ναι


       • Χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο Μέσω gov.gr ή μέσω συνδέσμου στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.