Βεβαίωση Εισφορών (e-ΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση431c1f63-0c7b-4df1-a22d-a62aece952bf 445356 Statement of Contributions (e-EFKA)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Διεύθυνση εισφορών μη μισθωτών e-ΕΦΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  1 λεπτό

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Βεβαίωσης εισφορών για φορολογική χρήση και περιλαμβάνει τις καταβληθείσες εισφορές του αντίστοιχου έτους (ΠΟΛ 1219/4.12.2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)). Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Η ηλεκτρονική υπηρεσία δύναται να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ, η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Βεβαιώσεις εισφορών (eΕΦΚΑ)

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Βεβαιώσεις εισφορών (eΕΦΚΑ)

       Επίσημος τίτλος

       Βεβαιώσεις εισφορών για φορολογική χρήση


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ασφαλιστικές Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το έτος που ζητείται η Βεβαίωση.

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος να κατέχει κωδικούς TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Ασφαλιστικές Κατά την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται και η καταχώρηση του ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου.


        Όχι Όχι

       • Εγκύκλιος 1219 2018

        Περιγραφή Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (ΕΦΚΑ) από τα ακαθάριστα έσοδα Μη Μισθωτών.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9F%CE%99%CE%9946%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%91%CE%933%22&page=0

        ΑΔΑ 6ΟΙΙ46ΜΠ3Ζ-ΑΓ3

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13909 2021 1396 Β

        Περιγραφή Καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η διαδικασία υποβολής της αίτησης για διεκπεραίωσή της από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

       • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με κωδικούς TaxisNet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaioseis-eisphoron-eephka

        Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του ασφαλισμένου στο σύστημα μέσω των κωδικών TaxisNet.

        Όχι Όχι


       • 2 Ταυτοποίηση στοιχείων με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη με τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση εμφανίζεται οθόνη στην οποία ο χρήστης επιλέγει Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ. Το σύστημα τον μεταφέρει στον Ατομικό του Λογαριασμό, στην οθόνη με τις εκδοθείσες Φορολογικές Βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ και τις Φορολογικές Βεβαιώσεις εργοσήμου e-ΕΦΚΑ.

        Όχι Όχι


       • 3 Εκτύπωση Βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Ο χρήστης εκτυπώνει τη Βεβαίωση του αντίστοιχου έτους.

        Σημειώσεις Στην περίπτωση που η διαδικασία διεκπεραιώνεται από υπάλληλο ΚΕΠ και για λογαριαμό του ενδιαφερομένου προηγείται της εκτύπωσης της βεβαίωσης εισφορών, η εκτύπωση του ειδικού εντύπου συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα.

        Όχι Ναι


       • Βεβαιώσεις εισφορών (eΕΦΚΑ) Πρόσβαση μέσω gov.gr       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.