Βεβαίωση Εκδοροσφαγέα και Πιστοποιητικό Ικανότητας Θέσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5bc2e816-6a42-43f9-b8bd-d652651a76ca 528166

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις/Τμήματα Κτηνιατρικής

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης εκδοροσφαγέα και πιστοποιητικού ικανότητας θέσης και τήρηση μητρώου εκπαιδευθέντων εκδοροσφαγέων, κατόπιν παρακολούθησης ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις/Τμήματα Κτηνιατρικής

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παρακολούθησης μαθημάτων εκδοροσφαγέα

Σημειώσεις

Κατάθεση αίτησης παρακολούθησης μαθημάτων νέων εκδοροσφαγέων στις Σχολές επαγγελμάτων κρέατος (διά ζώσης ή με email) ή στις κατά τόπους Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις/Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειών. Στην αίτησή του ο/η ενδιαφερόμενος/η επιλέγει την παρακολούθηση πρωινού ή απογευματινού τμήματος εκπαίδευσης. Η συμμετοχή σε πρωινό τμήμα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση ενώ η συμμετοχή σε απογευματινό (20μελές τμήμα) έχει οικονομική επιβάρυνση της τάξης των 50 ευρώ/άτομο. Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή απογευματινών τμημάτων γίνεται για να προσφέρει τη δυνατότητα σε υποψηφίους που εργάζονται το πρωί να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να λάβουν τη βεβαίωση του εκδοροσφαγέα. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την αποδοχή της αίτησης και λειτουργία του Τμήματος στις ΣΕΚ είναι διαφορετικό.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκπαίδευση, Βεβαίωση και πιστοποιητικό ικανότητας εκδοροσφαγέα

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών ικανότητας εκδοροσφαγέων κατόπιν παρακολούθησης ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Η συμμετοχή σε πρωινό τμήμα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση ενώ η συμμετοχή σε απογευματινό (20μελές τμήμα) έχει οικονομική επιβάρυνση της τάξης των 50 ευρώ/άτομο το οποίο δύναται να αυξηθεί αναλογικά αν μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων. Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή απογευματινών τμημάτων γίνεται για να προσφέρει τη δυνατότητα σε υποψηφίους που εργάζονται το πρωί να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να λάβουν τη βεβαίωση του εκδοροσφαγέα. 0 € - 50 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Αίτηση παρακολούθησης μαθημάτων εκδοροσφαγέα Αίτηση

       Αίτηση παρακολούθησης μαθημάτων εκδοροσφαγέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα έντυπα της αίτησης ανά ΣΕΚ περιλαμβάνονται στο link: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/sxoles-kreaton/7377-dimosies-sxoles-kreaton2018

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδεια παραμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδεια παραμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 18 παρ. 1 1790 1988 134 Α

       Περιγραφή Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100134

      • Προεδρικό Διάταγμα 126 2000 111 Α

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100111

      • Προεδρικό Διάταγμα 121 2006 122 Α

       Περιγραφή Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 126/2000 «Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων» (Α 111)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100122

      • Νόμος 15 4691 2020 108 Α

       Περιγραφή Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος – Εκδοροσφαγείς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

      • 1 Εκκίνηση       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης παρακολούθησης μαθημάτων εκδοροσφαγέων από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση αίτησης παρακολούθησης μαθημάτων νέων εκδοροσφαγέων στις Σχολές επαγγελμάτων κρέατος (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δράμας)

       Σημειώσεις Στην αίτησή του ο/η ενδιαφερόμενος/η επιλέγει την παρακολούθηση πρωινού ή απογευματινού τμήματος εκπαίδευσης. Η συμμετοχή σε πρωινό τμήμα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση ενώ η συμμετοχή σε απογευματινό (20μελές τμήμα) έχει οικονομική επιβάρυνση της τάξης των 50 ευρώ/άτομο. Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή απογευματινών τμημάτων γίνεται για να προσφέρει τη δυνατότητα σε υποψηφίους που εργάζονται το πρωί να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να λάβουν τη βεβαίωση του εκδοροσφαγέα.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης παρακολούθησης μαθημάτων εκδοροσφαγέων μέσω email


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή αίτησης παρακολούθησης μαθημάτων νέων κρεοπωλών στις Σχολές επαγγελμάτων κρέατος (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας Δράμας) μέσω email: Αθήνα: pai25u002@minagric.gr, Θεσσαλονίκη: sekth@otenet.gr, Λάρισα: sek.lar473@gmail.com, Δράμα: ypoy95@otenet.gr

       Σημειώσεις Στην αίτησή του ο/η ενδιαφερόμενος/η επιλέγει την παρακολούθηση πρωινού ή απογευματινού τμήματος εκπαίδευσης. Η συμμετοχή σε πρωινό τμήμα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση ενώ η συμμετοχή σε απογευματινό (20μελές τμήμα) έχει οικονομική επιβάρυνση της τάξης των 50 ευρώ/άτομο. Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή απογευματινών τμημάτων γίνεται για να προσφέρει τη δυνατότητα σε υποψηφίους που εργάζονται το πρωί να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να λάβουν τη βεβαίωση του εκδοροσφαγέα.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή αίτησης παρακολούθησης μαθημάτων εκδοροσφαγέων που διαβιβάστηκε από τις κατά τόπους Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις/Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειών υπηρεσιακά στην αρμόδια Σχολή επαγγελμάτων κρέατος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση αίτησης παρακολούθησης μαθημάτων νέων εκδοροσφαγέων στις κατά τόπους Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις/Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειών που την διαβιβάζει υπηρεσιακά στην αρμόδια Σχολή επαγγελμάτων κρέατος.

       Σημειώσεις Στην αίτησή του ο/η ενδιαφερόμενος/η επιλέγει την παρακολούθηση πρωινού ή απογευματινού τμήματος εκπαίδευσης. Η συμμετοχή σε πρωινό τμήμα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση ενώ η συμμετοχή σε απογευματινό (20μελές τμήμα) έχει οικονομική επιβάρυνση της τάξης των 50 ευρώ/άτομο. Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή απογευματινών τμημάτων γίνεται για να προσφέρει τη δυνατότητα σε υποψηφίους που εργάζονται το πρωί να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να λάβουν τη βεβαίωση του εκδοροσφαγέα.

       Ναι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης από το αρμόδιο τμήμα

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος πληρότητας αίτησης - δικαιολογητικών- πλήρης αίτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας αίτησης - δικαιολογητικών- πλήρης αίτηση καταχωρείται στο φυσικό και ψηφιακό αρχείο αιτήσεων

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος πληρότητας αίτησης - δικαιολογητικών- ελλιπής αίτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας αίτησης - δικαιολογητικών- ελλιπής αίτηση, ενημέρωση ενδιαφερομένου για προσκόμιση δικαιολογητικού ή για έλλειψη προϋποθέσεων φοίτησης.

       Ναι Ναι


      • 8 Επιλογή ενδιαφερομένων για συγκρότηση τμήματος εκπαίδευσης εκδοροσφαγέων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρόσκληση για συμμετοχή του/της ενδιαφερόμενου/ης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη του προγραμματισμένου τμήματος εκπαίδευσης. Η επιλογή των ενδιαφερομένων γίνεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί κατά την κρίση της Σχολής να λαμβάνονται υπόψη τεκμηριωμένα κοινωνικά κριτήρια (ανεργία, πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, ήδη εργαζόμενοι κλπ).

       Σημειώσεις Ο χρόνος αναμονής των ενδιαφερομένων εξαρτάται από τη συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού μαθητών για τη συγκρότηση του τμήματος. Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την αρμόδια σχολή για περισσότερες πληροφορίες: Σ.Ε.Κ. Αθήνας Παιωνίου 25, 104 40, τηλ. 210 8222518 Σ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης Καρατάσου 1, 546 26, τηλ. 2310 521111 Σ.Ε.Κ. Λάρισας 4ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας Τρικάλων (εντός Αβερωφείου Γεωργική Σχολής), 41500, τηλ. 2410 672700 Σ.Ε.Κ. Δράμας τέρμα Λεωφόρου Στρατού, τηλ. 2521 020026

       Όχι Όχι


      • 9 Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 40 ωρών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ανελλιπής παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 40 ωρών, που διενεργείται από τους εκπαιδευτές-κτηνιάτρους της εκάστοτε Σχολής και αφορά σε θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εκπαίδευση και εκπαιδευτικές επισκέψεις,

       Όχι Όχι


      • 10 Πρακτική εξάσκηση του υποψηφίου σε σφαγειοτεχνική εγκατάσταση διάρκειας 260 ωρών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρακτική εξάσκηση του υποψηφίου σε σφαγειοτεχνική εγκατάσταση διάρκειας 260 ωρών (5ωρο πενθήμερο για 11 εβδομάδες)

       Όχι Όχι


      • 11 Διενέργεια αξιολόγησης-εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενέργεια αξιολόγησης-εξέτασης (στο θεωρητικό και το πρακτικό μέρος της διδακτέας ύλης) με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η επιτυχής εξέταση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της Βεβαίωσης και Πιστοποιητικού Ικανότητας θέσης Εκδοροσφαγέα.

       Όχι Όχι


      • 12 Χορήγηση βεβαίωσης εκδοροσφαγέα και πιστοποιητικού ικανότητας θέσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Χορήγηση βεβαίωσης εκδοροσφαγέα και πιστοποιητικού ικανότητας κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του κύκλου των 12 εβδομάδων

       Όχι Όχι


      • 13 Τήρηση μητρώου εκπαιδευθέντων εκδοροσφαγέων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τήρηση μητρώου εκπαιδευθέντων εκδοροσφαγέων σε μορφή γραπτού κειμένου και σε ψηφιακό αρχείο

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.