Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Σ.Α.Ε.Κ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe18d57e2-c27e-4d4d-a7d8-e4dc165913d4 407714

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 έως 20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης στους αποφοίτους των Ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Σ.Α.Ε.Κ.) μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή της απαλλαγής από αυτήν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η Βεβαίωση εκδίδεται από την κατά περίπτωση Ιδιωτική Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Σ.Α.Ε.Κ.), και ακολούθως ελέγχεται και θεωρείται από το Τμήμα Γ΄ Εποπτείας της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Β.Ε.Κ.

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από Ιδιωτική Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εκπαιδευτικές Για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι είναι πολίτες χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας. Η υποβολή από τους καταρτιζόμενους πιστοποιητικού γνώσης ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1 στο Ι.Ι.Ε.Κ. φοίτησης αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Η φοίτηση στα Ι.Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ι.Ε.Κ.) περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης ή εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθητείας που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ι.Ε.Κ. και νυν Ι.Σ.Α.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) στο Ι.Ι.Ε.Κ. φοίτησης( νυν Ι.Σ.Α.Ε.Κ). Δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης φοίτησης της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας καταρτιζόμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία για άλλη ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ( νυν Ι.Σ.Α.Ε.Κ.) ή πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) ή πρακτική άσκηση για άλλη δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

       Όχι Όχι

      • 1 Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή Ε.ΠΑ.Λ ή ισότιμοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης Αποδεικτικό σπουδών

       Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή Ε.ΠΑ.Λ ή ισότιμοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση περάτωσης πρακτικής άσκησης ή Βεβαίωση απαλλαγής από την πρακτική άσκηση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση περάτωσης πρακτικής άσκησης ή Βεβαίωση απαλλαγής από την πρακτική άσκηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Λογαριασμός Ασφάλισης στον ΕΦΚΑ Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Λογαριασμός Ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 4 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες Φωτογραφία προσώπου

       Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Νόμος 25 και 27 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ - Πρακτική άσκηση - Μαθητεία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Απόφαση 4,10,11 98750 2022 4264 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Eπαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204264

      • Νόμος 5082 2024 9 Α

       Περιγραφή Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240100009

      • 1 Παραλαβή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού των Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παραλαμβάνει τους φακέλους με τις Β.Ε.Κ. που αποστέλλονται από τις Ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Σ.Α.Ε.Κ.)

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ολοκλήρωσης της φοίτησης του/της καταρτιζόμενου/νης από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Γ΄ Εποπτείας της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων φοίτησης των ενδιαφερομένων.

       Όχι Όχι


      • 3 Θεώρηση των Β.Ε.Κ. σε συνέχεια του ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει σε θεώρηση των Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων των Ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Σ.Α.Ε.Κ.).

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή των θεωρημένων Β.Ε.Κ. από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στις Ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Σ.Α.Ε.Κ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση αποστέλλει ταχυδρομικά τα θεωρημένα Β.Ε.Κ. από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στις Ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Σ.Α.Ε.Κ.).

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.