Βεβαίωση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε πλοία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση46849fe8-3ba9-48e0-9555-be344c6f483a 793499

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Βεβαίωσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) σε επιβατηγά ή τουριστικά πλοία, υπό ελληνική σημαία, για τα οποία τελεί σε ισχύ πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και προστασίας περιβάλλοντος και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεωρήσεων Κατασκευής και Ενδιαίτησης (ΕΚΕ) του Κλάδου Ελέγχου πλοίων (ΚΕΠ) αυτή αποστέλλεται στη Λιμενική αρχή δραστηριοποίησης του πλοίου, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο σε επιβατηγά και τουριστικά πλοία, υπό ελληνική σημαία, που επιθεωρούνται και πιστοποιούνται από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και όχι σε αυτά που επιθεωρούνται και πιστοποιούνται από Αναγνωρισμένους Οργανισμούς και Τοπικά Κλιμάκια Επιθεωρήσεων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ελέγχου.

Σημειώσεις

Η αίτηση μετά των λοιπών δικαιολογητικών κατατίθεται στην Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Πλοίων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Τμήματος Κατασκευής, Ευστάθειας και Ενδιαίτησης: nkmk@yen.gr είτε δια ζώσης στη Γραμματεία του Κλάδου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση βεβαίωσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Η αίτηση μπορεί να γίνει από εκπρόσωπο πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρίας ή τον διαχειριστή του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στο πλοίο ή τον Πλοίαρχο.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο Θεωρημένου από την ΔΙΜΕΚΑΠ Σχεδίου Γενικής Διάταξης στην περίπτωση που το πλοίο επιθεωρείται και παρακολουθείται από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Αντίγραφο Θεωρημένου από την ΔΙΜΕΚΑΠ Σχεδίου Γενικής Διάταξης στην περίπτωση που το πλοίο επιθεωρείται και παρακολουθείται από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Τρεις (03) κατόψεις του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος υπό κλίμακα 1:50 υπογεγραμμένα και θεωρημένα από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό για την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτά στοιχείων. Κάτοψη

       Τρεις (03) κατόψεις του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος υπό κλίμακα 1:50 υπογεγραμμένα και θεωρημένα από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό για την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτά στοιχείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση Πλοιοκτησίας ή Διαχειριστή του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ή Πλοιάρχου, που να αναγράφεται ότι το πλοίο ανταποκρίνεται στο αντίστοιχο θεωρημένο σχέδιο γενικής διάταξης που προσκομίστηκε. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση Πλοιοκτησίας ή Διαχειριστή του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ή Πλοιάρχου, που να αναγράφεται ότι το πλοίο ανταποκρίνεται στο αντίστοιχο θεωρημένο σχέδιο γενικής διάταξης που προσκομίστηκε.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Κατάλογος με τις ηλεκτρικές συσκευές που διαθέτει το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος με τις ηλεκτρικές συσκευές που διαθέτει το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 5 Μέτρηση των ηλεκτρικών μονώσεων (Μegger Test) των ηλεκτρικών συσκευών που διαθέτει το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Βεβαίωση

       Μέτρηση των ηλεκτρικών μονώσεων (Μegger Test) των ηλεκτρικών συσκευών που διαθέτει το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Προηγούμενη εκδοθείσα βεβαίωση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εάν υφίσταται). Βεβαίωση

       Προηγούμενη εκδοθείσα βεβαίωση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εάν υφίσταται).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 6 2070.0/43184/2020/28-07-2020 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • Εγκύκλιος 4338.32/41/14/08-09-2014 2014

       Περιγραφή Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) επί πλοίων.


      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/29718/28-11-13 2013 3033 Β

       Περιγραφή Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203033

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2123/03/2001/15-03-01 2001 269 Β

       Περιγραφή Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010200269

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Κατασκευής Ευστάθειας και Ενδιαίτησης (ΚΕΕ) της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων: nkmk@yen.gr ή στη Γραμματεία του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με την αίτηση αυτή ζητείται η έκδοση βεβαίωσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Θεώρηση κάτοψης κυλικείου και προώθηση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Εφόσον το Τμήμα Κατασκευής Ευστάθειας και Ενδιαίτησης (ΚΕΕ) της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών περατώσει τη διαδικασία της θεώρησης της κάτοψης του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος προωθεί προς το Τμήμα Κατασκευής και Ενδιαίτησης (ΕΚΕ) το αίτημα με τρία (03) αντίτυπα θεωρημένων σχεδιαγραμμάτων κάτοψης του χώρου Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) υπό κλίμακα 1:50 και την ΥΔ με τα στοιχεία του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του ΚΥΕ ή τον Πλοίαρχο.

       Σημειώσεις Το χρονικό περιθώριο αφορά εκτίμηση στη διαδικασία έγκρισης της κάτοψης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και σύνταξη βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεωρήσεων Κατασκευής και Ενδιαίτησης (ΕΚΕ), ορίζει τον εισηγητή προκειμένου αυτός να ελέγξει την πληρότητα των απαραίτητων εγγράφων και να εκδώσει τη σχετική βεβαίωση. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον ορισμένο εισηγητή και προωθείται για τελικό έλεγχο και υπογραφή στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευής και Ενδιαίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης και προώθηση στη Λιμενική αρχή δραστηριοποίησης του πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της βεβαίωσης που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεωρήσεων Κατασκευής και Ενδιαίτησης (ΕΚΕ), αυτή αποστέλλεται στη λιμενική αρχή δραστηριοποίησης του πλοίου, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.