Βεβαίωση Οικονομικής Ενημερότητας Τακτικού Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2da1955f-ba20-444e-b5f0-b15204397b6b 407009

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Διοίκησης Υπηρεσιών ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

5 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

5 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Βεβαίωσης Οικονομικής Ενημερότητας Τακτικού Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε και απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διοίκησης Υπηρεσιών ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Υποβολή ψηφιακής αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. www.onlinegeotee.gr


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Εγγραφή στο Σύστημα Απομακρυσμένης Διαχείρισης Μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Οικονομικής Ενημερότητας Τακτικού Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης οικονομικής ενημερότητας τακτικού μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι το μέλος να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Απασχόλησης Γεωτεχνικών που τηρεί το Επιμελητήριο στην ιστοσελίδα του.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης οικονομικής ενημερότητας τακτικού μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι το μέλος να έχει εξοφλήσει τις συνδρομές του μέχρι και το προηγούμενο έτος.

       Όχι Όχι

      • 1 Ανταποδοτικό τέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων (άρθρο 1 του π.δ. 12/2017-ΦΕΚ 26/Α΄/2017) 5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • Νόμος 13 1474 1984 128 Α

       Περιγραφή Παράγραφος 1 περίπτωση β του άρθρου 13 - Προσδιορισμός Πόρων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100128

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 12 2017 26 Α

       Περιγραφή Ανταποδοτικά τέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 12 2017 26 Α

       Περιγραφή Παράγραφος 3: Είσπραξη ετήσιας συνδρομής ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100026

      • 1 Είσοδος στο σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://onlinegeotee.gr/AdminLog.aspx


       Όχι Όχι


      • 2 Μετάβαση στην ενότητα Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μετάβαση στην ενότητα Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά και άνοιγμα του υπερσυνδέσμου "Νέο Αίτημα 'Eκδοσης Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού".

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση αίτησης και υποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος και επεξεργασία αίτησης από αρμόδιο υπάλληλο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση και ανάρτηση βεβαίωσης από αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.