Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή / Μαθήτριας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb579e9b9-5d0c-48ac-b162-e7c0f6bd398a 579995

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 10 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

7 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης φοίτησης μαθητών/τριών και αποφοίτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε απόφοιτους και γονείς/κηδεμόνες μαθητών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β΄ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Εντός του διδακτικού έτους

Παρατηρήσεις

Διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr για τους μαθητές απόφοιτους για τους οποίους τηρούνται δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘΑ myschool (2013 και εντεύθεν) ή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στην αντίστοιχή σχολική μονάδα.

Κατά την ηλεκτρονική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες και ενήλικοι μαθητές μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο της πρωτοβάθμιας να την παραλάβουν στην προσωπική τους θυρίδα πολίτη στο my.gov.gr. Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στο gov.gr, είτε στην ενότητα «Εκπαίδευση» και στην υποενότητα «Εγγραφή σε σχολείο». Για την έκδοση της βεβαίωσης μαθητή οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους στο TaxisNet και εκδίδουν τη βεβαίωση, χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσουν κανένα άλλο στοιχείο. Η βεβαίωση που εκδίδεται, φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο έγγραφο. Η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιείται σε πλήθος διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως ενδεικτικά:

Εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Στέγασης, Επίδομα παιδιού, Αποζημίωση για ακουστικά βαρηκοΐας σε μαθητές δημόσιων σχολικών μονάδων

Τελευταία ενημέρωση

09/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή/τριας σε σχολείο


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Κωδικοί web banking

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση φοίτησης μαθητή/τριας Νηπιαγωγείο, Βεβαίωση φοίτησης μαθητή/τριας Δημοτικό σχολείο, Βεβαίωση φοίτησης αλλοδαπού σε ελληνικό σχολείο για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση φοίτησης για μαθητές/μαθήτριες σε σχολεία

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Να φοιτεί ή να έχει ολοκληρώσει την φοίτηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή αίτησης, ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr απαιτείται από τον αιτούντα η κατοχή προσωπικών κωδικών Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα άρθρο 7 παρ.4α, 10, άρθρο 8, παρ.7, άρθρο 13, παρ. 5 του ΠΔ79/2017, ΦΕΚ 109 Α 79 2017 109 Α

       Περιγραφή Η βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου (Υπόδειγμα 3, Παράρτημα Ι) ή Δημοτικού Σχολείου (Βεβαίωση φοίτησης (Υπόδειγμα 7, Παράρτημα ΙΙ), Βεβαίωση φοίτησης αλλοδαπού σε ελληνικό σχολείο για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας (Υπόδειγμα 8, Παράρτημα ΙΙ)) βάσει του ΠΔ. 79/2017 αποτελεί έγγραφο που σχετίζεται με τις εγγραφές στα Δημοτικά, με τις Μετεγγραφές, την αίτηση Ιθαγένειας αλλοδαπών. Η βεβαίωση χορηγείται για χρήση την οποία κατά περίπτωση καθορίζει ο/η αιτών/ούσα και εκδίδει κατόπιν ελέγχου η σχολική μονάδα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100109

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1,2,3,4,5,6 520 2024 658 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης φοίτησης μαθητή/τριας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240200658

      • 1 Παραλαβή αίτησης για την έκδοση βεβαίωση φοίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτηση στη σχολική μονάδα για έκδοση βεβαίωσης φοίτησης, εκ του σύνεγγυς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταγραφή αίτησης- αριθμός πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται αναζήτηση στο αρχείο βάσει στοιχείων της κατάστασης του μαθητή/αποφοίτου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΑΙΘΑ myschool είτε στα αρχεία του σχολείου (Βιβλίο Μητρώου κτλ).

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση της σχετικής βεβαίωσης (αριθμός πρωτοκόλλου, καταγραφή χρήσης κατά περίπτωση και σφραγίδα και υπογραφή).

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή βεβαίωσης από τον/τους ενδιαφερόμενους είτε από το σχολείο είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ).

       Όχι Ναι


      • 1 Βεβαίωση φοίτησης μαθητή/μαθήτριας σε σχολείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/attending-school

       Περιγραφή Είσοδος στην εφαρμογή μέσω της υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet (oAuth 2.0) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

       Σημειώσεις Ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), κατά τους όρους του ν. 4624/2019 και του άρθρου 47 παρ. 2 του ν. 4623/2019, μέσω της οποίας κάθε χρήστης δύναται να αιτείται και να λαμβάνει βεβαιώσεις φοίτησης μαθητή/τριας, είτε για τον εαυτό του ατομικά, είτε για ανήλικα πρόσωπα, επί των οποίων ασκεί τη γονική μέριμνα, ή την επιμέλεια αυτών (γονείς/κηδεμόνες ή άλλο φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων προσώπων).

       Όχι Όχι


      • 2 Διαλειτουργικότητα myschool-μητρώου πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://dilosi.services.gov.gr/login?template=VEVAIOSI-FOITISIS&next=/templates/VEVAIOSI-FOITISIS/create&

       Περιγραφή Αντλούνται στοιχεία από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή διαλειτουργικότητα με: - Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων φοίτησης, - το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων ανήλικων τέκνων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://dilosi.services.gov.gr/login?template=VEVAIOSI-FOITISIS&next=/templates/VEVAIOSI-FOITISIS/create&

       Περιγραφή Μετά τις απαραίτητες διασταυρώσεις, η βεβαίωση εκδίδεται με τα στοιχεία ταυτοποίησης του/της μαθητή/τριας (ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας), τα στοιχεία του σχολείου φοίτησης (όνομα σχολείου φοίτησης, τάξη εγγραφής στο τρέχον σχολικό έτος, περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης του σχολείου, διεύθυνση σχολείου, ΤΚ, τηλέφωνο, email) και είναι έτοιμη προς λήψη από τον/την αιτούντα/αιτούσα.

       Όχι Όχι


      • 4 Έξοδος-αποσύνδεση από την εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://dilosi.services.gov.gr/login?template=VEVAIOSI-FOITISIS&next=/templates/VEVAIOSI-FOITISIS/create&


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.