Βεβαίωση απασχόλησης βαθμολογητή σε εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1480bd6e-a814-4584-bfa9-6ef136b0d7b5 148681

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης και απευθύνεται στους Βαθμολογητές των Βαθμολογικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών

Παρατηρήσεις

Οι Βαθμολογητές των εξετάσεων του ΚΠΓ μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου στο οποίο εργάστηκαν Βεβαίωση απασχόλησης στην οποία αναγράφονται η εξεταστική περίοδος κατά την οποία εργάστηκαν και ο αριθμός των τετραδίων και φυλλαδίων που διόρθωσαν.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Βεβαίωσης απασχόλησης βαθμολογητή σε εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

Σημειώσεις

Η αίτηση του Βαθμολογητή μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Γ Εξετάσεων ΚΠ: t13pxg1@minedu.gov.gr , στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: protocol@minedu.gov.gr ή να κατατεθεί σε έντυπη μορφή στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση βεβαίωσης απασχόλησης βαθμολογητή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αξιολογητών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,,,


      • 1 Επαγγελματικές Οι Βαθμολογητές των Εξετάσεων του ΚΠΓ είναι διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ, εκπαιδευτικοί του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών. Προϋπόθεση για την επιλογή τους και την καταχώρισή τους στο Μητρώο Αξιολογητών που τηρείται στο Τμήμα Εξετάσεων του ΚΠΓ της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων είναι η πιστοποίησή τους από τον υπεύθυνο επιμόρφωσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Υπουργική Απόφαση 22 170141 2017 3650 Β

       Περιγραφή Το άρθρο 22 αφορά στη συγκρότηση των Ομάδων Βαθμολογητών και το έργο αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203650

      • Υπουργική Απόφαση 22 14420 2008 218 Β

       Περιγραφή Το άρθρο 22 αφορά στη συγκρότηση των Ομάδων Βαθμολογητών και το έργο αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200218

      • 1 Κατάθεση αίτησης στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει ηλεκτρονική αίτηση, ή επιστολή με ταχυδρομείο, ή καταθέτει αυτοπροσώπως αίτηση στο Κεντρικό πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της αίτησης σε υπάλληλο του Τμήματος Γ' Εξετάσεων ΚΠΓ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος αναθέτει σε υπάλληλο τον έλεγχο της αίτησης του Βαθμολογητή και την έκδοση της Βεβαίωσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση και εύρεση του/της αιτούντα/αιτούσας στις αποφάσεις ορισμού των Ομάδων Βαθμολογητών των Βαθμολογικών Κέντρων του ΚΠΓ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αναζητά τα στοιχεία στα Πρακτικά του Βαθμολογικού Κέντρου του ΚΠΓ, ώστε να βεβαιώσει τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που έχει διορθώσει ο Βαθμολογητής.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το απαντητικό έγγραφο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση της βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ελέγχει και υπογράφει το απαντητικό έγγραφο.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση της βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης εγκρίνει και υπογράφει το απαντητικό έγγραφο.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Γ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών εκδίδει αριθμό Πρωτοκόλλου στο απαντητικό έγγραφο, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή της βεβαίωσης στο Τμήμα Διεκπεραίωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Ο αρμόδιος Προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει ψηφιακά το απαντητικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Τμήμα Διεκπεραίωσης για να διαβιβαστεί στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.