Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή ΕΛΓΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfddceec4-72e2-4d99-9916-1ffa434a32ab 904317

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Γενική διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης /Τμήμα χρηματοοικονομικής υποστήριξης και ασφάλισης γεωργικής παραγωγής.

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  1 λεπτό

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Βεβαίωσης αποδοχών ανταποκριτή του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ μπορούν να εκδώσουν βεβαίωση αποδοχών, η οποία αφορά σε συγκεκριμένο οικονομικό έτος (από το 2011 και μετά) και εκδίδεται για φορολογική χρήση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( ΕΛ.Γ.Α.)

  Παρατηρήσεις

  Οι αποζημιώσεις καθορίζονται από την ΚΥΑ 3493/ 37001/30.3.2017 (Β΄1189), ωστόσο ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά περίπτωση βάσει της εκάστοτε ειδικής νομοθεσίας που αφορά σε διεκπεραίωση δηλώσεων ζημιάς αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων.

  Διάρκεια Ισχύος

  1 έτος

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση έκδοσης Βεβαίωσης αποδοχών ανταποκριτή του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

  Σημειώσεις

  Την αίτηση την συμπληρώνετε ψηφιακά στην πλατφόρμα https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/analuse-amoibon-antapokrite-elga

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή ΕΛΓΑ

       Επίσημος τίτλος

       Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή ΕΛΓΑ


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Επαγγελματικές Να έχει οριστεί ο ενδιαφερόμενος ως ανταποκριτής του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)


        Όχι Όχι

       • 2 Οικονομικές Να έχει λάβει ο ενδιαφερόμενος αποδοχές από τον ΕΛΓΑ


        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο χρήστης πρέπει να διαθέτει κωδικούς Taxisnet.


        Όχι Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3493/37001 2017 1189 Β

        Περιγραφή Καθορισμός αποζημιώσεων των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201189

       • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/analuse-amoibon-antapokrite-elga

        Περιγραφή ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet

        Σημειώσεις Επιλέγεται είσοδος στην υπηρεσία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και να συνδεθεί ο χρήστης.

        Όχι Όχι


       • 2 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/analuse-amoibon-antapokrite-elga

        Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών, αποκλείεται από το σύστημα, η είσοδος στην υπηρεσία.

        Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

        Ναι Ναι


       • 3 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/analuse-amoibon-antapokrite-elga

        Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet και ο ενδιαφερόμενος αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία.

        Ναι Όχι


       • 4 Εξουσιοδότηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/analuse-amoibon-antapokrite-elga

        Περιγραφή Εξουσιοδοτεί ο χρήστης τον εξυπηρετητή του ΕΛΓΑ, να προσπελάσει τα στοιχεία του (ΑΦΜ), που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

        Ναι Όχι


       • 5 Επιλογή Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/9

        Περιγραφή Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης αποδοχών ανταποκριτή ΕΛΓΑ, θα πρέπει να μεταβεί ο ενδιαφερόμενος στις αιτήσεις.

        Σημειώσεις Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και επιλέγεται το κουμπί αίτηση.

        Ναι Όχι


       • 6 Ανάκτηση Βεβαίωσης αποδοχών ανταποκριτή ΕΛΓΑ προς εκτύπωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/9

        Περιγραφή Μετά τη σχετική επιλογή, ανακτάται η Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή ΕΛΓΑ, προς εκτύπωση από τον ενδιαφερόμενο.

        Ναι Ναι


       • 7 Αποτυχία ανάκτησης Βεβαίωσης αποδοχών ανταποκριτή ΕΛΓΑ προς εκτύπωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/9

        Περιγραφή Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα αναφορικά με τους λόγους μη ανάκτησης της Βεβαίωσης αποδοχών ανταποκριτή ΕΛΓΑ.

        Ναι Ναι


       • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.