Βεβαίωση αποδοχών μέλους ΔΣ ΕΛΓΑ / Γεωτεχνικών Δημοσίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2829fbb7-eb75-474c-989b-7b19f07ea34e 961052

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  1 λεπτό

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης αποδοχών κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΕΛΓΑ, καθώς και των γεωτεχνικών υπαλλήλων του Δημοσίου που εργάστηκαν στον ΕΛΓΑ. Η βεβαίωση αφορά συγκεκριμένο οικονομικό έτος (από το 2011 και μετά) και εκδίδεται για φορολογική χρήση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( ΕΛ.Γ.Α.)

  Διάρκεια Ισχύος

  1 έτος

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης αποδοχών μέλους ΔΣ ΕΛΓΑ / Γεωτεχνικών Δημοσίου

  Σημειώσεις

  Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και επιλέγεται το κουμπί αίτηση.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Βεβαίωση αποδοχών μέλους ΔΣ ΕΛΓΑ / Γεωτεχνικών Δημοσίου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Επαγγελματικές Ο αιτών να έχει διατελέσει ο ενδιαφερόμενος μέλος του ΔΣ του ΕΛΓΑ.


        Όχι Όχι

       • 2 Επαγγελματικές Ο αιτών να είναι ο ενδιαφερόμενος Γεωτεχνικός υπάλληλος του Δημοσίου που εργάστηκε στον ΕΛΓΑ.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών ως χρήστης στη σχετική πλατφόρμα πρέπει να διαθέτει κωδικούς Taxisnet.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 4336 2015 94 Α

        Περιγραφή Η υποπαράγραφος Δ.9 αναφέρεται στις "Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός Επικρατείας".

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100094

       • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon/ellenikos-organismos-georgikon-asphaliseon-elga/bebaiose-apodokhon-melous-ds-elga-geotekhnikon-demosiou

        Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet.

        Σημειώσεις Επιλέγεται είσοδος στην υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ και να συνδεθεί ο χρήστης.

        Όχι Όχι


       • 2 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon/ellenikos-organismos-georgikon-asphaliseon-elga/bebaiose-apodokhon-melous-ds-elga-geotekhnikon-demosiou

        Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών, αποκλείεται από το σύστημα, η είσοδος στην υπηρεσία.

        Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

        Ναι Ναι


       • 3 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon/ellenikos-organismos-georgikon-asphaliseon-elga/bebaiose-apodokhon-melous-ds-elga-geotekhnikon-demosiou

        Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet και ο ενδιαφερόμενος αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία.

        Ναι Όχι


       • 4 Εξουσιοδότηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon/ellenikos-organismos-georgikon-asphaliseon-elga/bebaiose-apodokhon-melous-ds-elga-geotekhnikon-demosiou

        Περιγραφή Εξουσιοδοτεί ο χρήστης τον εξυπηρετητή του ΕΛΓΑ, να προσπελάσει τα στοιχεία του (ΑΦΜ), που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

        Ναι Όχι


       • 5 Επιλογή Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/22

        Περιγραφή Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης αποδοχών μέλους ΔΣ ΕΛΓΑ / Γεωτεχνικών Δημοσίου, θα πρέπει να μεταβεί ο ενδιαφερόμενος στις αιτήσεις.

        Σημειώσεις Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και επιλέγεται το κουμπί αίτηση.

        Ναι Όχι


       • 6 Ανάκτηση Βεβαίωσης αποδοχών μέλους ΔΣ ΕΛΓΑ / Γεωτεχνικών Δημοσίου προς εκτύπωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/22

        Περιγραφή Μετά τη σχετική επιλογή, ανακτάται η Βεβαίωση αποδοχών μέλους ΔΣ ΕΛΓΑ / Γεωτεχνικών Δημοσίου προς εκτύπωση, από τον ενδιαφερόμενο.

        Ναι Ναι


       • 7 Αποτυχία ανάκτησης Βεβαίωσης αποδοχών μέλους ΔΣ ΕΛΓΑ / Γεωτεχνικών Δημοσίου προς εκτύπωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/22

        Περιγραφή Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, αναφορικά με τους λόγους μη ανάκτησης της Βεβαίωσης αποδοχών μέλους ΔΣ ΕΛΓΑ / Γεωτεχνικών Δημοσίου.

        Ναι Ναι


       • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.