Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe21d7883-6c03-4bc7-a154-cd755edcd84c 542124

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων., ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

12 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης και απευθύνεται σε οδηγούς βυτιοφόρων Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 μήνες

Παρατηρήσεις

Κατά τη μεταφορά, ο οδηγός βυτιοφόρου Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων πρέπει να έχει μαζί με τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα και την ανωτέρω θεωρημένη ανά δίμηνο βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας, ότι εξακολουθεί να εργάζεται ως οδηγός με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην εταιρεία που ανήκει το βυτιοφόρο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων.

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας www.sepenet.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς του Π.Σ. sepenet.gr

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων Έκδοση βεβαίωσης ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση για βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εργασιακές Η απασχόληση του αιτούντος ως οδηγού με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην εταιρεία που ανήκει το βυτιοφόρο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο τη στιγμή που εκδίδεται η βεβαίωση.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει κωδικούς στο Π.Σ. sepenet.gr

       Όχι Όχι

      • 1 Κατάσταση προσωπικού σε ισχύ. Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Κατάσταση προσωπικού σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Κεφάλαιο Α Α8/56995/4820 2007 2168 Β

       Περιγραφή Γενικοί όροι για την κυκλοφορία και τη διενέργεια μεταφορών με ΦΙΧ αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων κατηγορίας Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070202168

      • Νόμος 3 1959 1991 123 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 4 του ν.δ. 49/1968, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα άρθρα 1 και 2 του ν.δ. 1268/1972 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 49/1968 και μεταφοράς εργατοτεχνιτών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΦΕΚ 203 Α), κωδικοποιήθηκε με τα άρθρα 4 και 5 του β.δ. 803/1978 Περί επιβαλλομένων κυρώσεων εις κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων και φορτηγών μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσεως διά παραβάσεις τινάς της περί των οχημάτων τούτων κειμένης νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 123 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 4 Απαγορεύσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100123

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης δια ζώσης από τον ενδιαφερόμενο στο αντίστοιχο τμήμα Σ.ΕΠ.Ε

       Ναι Όχι


      • 3 Είσοδος στη διαδικτυακή πύλη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή https://apps.sepenet.gr/portal/login Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στην διαδικτυακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας.

       Ναι Όχι


      • 4 Επιλογή από μενού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Από την αρχική οθόνη, στο αριστερό menu, επιλέγετε «Λοιπές Αιτήσεις/Γνωστοποιήσεις» και στη συνέχεια «Νέα Αίτηση/ Γνωστοποίηση».

       Ναι Όχι


      • 5 Συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανοίγει η «Φόρμα Αίτησης/Γνωστοποίησης» και αφού συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία «Στοιχεία Αίτησης» και «Στοιχεία Επικοινωνίας Αιτούντα», στο πεδίο «Τύπος Αίτησης» επιλέγετε «Θέματα Εργασιακών Σχέσεων».

       Ναι Όχι


      • 6 Επιλογή από λίστα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο πεδίο «Αντικείμενο Αίτησης» εμφανίζεται σχετική λίστα αιτήσεων και επιλέγετε «Αίτηση για βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων».

       Ναι Όχι


      • 7 Επισύναψη αρχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο πεδίο «Περιεχόμενο Αίτησης» περιγράφετε σύντομα το αίτημα και επισυνάπτετε υποχρεωτικά σε μορφή pdf τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη, σύμφωνα με τις αναδυόμενες οδηγίες.

       Ναι Όχι


      • 8 Προσωρινή αποθήκευση φόρμας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν χρειαστεί, η φόρμα μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να γίνει η επεξεργασία της σε μεταγενέστερο χρόνο. Η επιλογή της υποβολής ενεργοποιείται μόνο εφόσον αποδεχτείτε τους όρους της αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 9 Υποβολή αίτησης και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πατώντας «Υποβολή» η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και δρομολογείται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης. Παράλληλα εμφανίζεται στη λίστα των αιτήσεων/γνωστοποιήσεων και είναι δυνατή η εκτύπωσή της από την επιλογή «Προβολή».

       Ναι Όχι


      • 10 Παραλαβή της αίτησης του εργοδότη από τον αρμόδιο Τμηματάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 11 Σύνταξη της βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των στοιχείων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και σύνταξη διοικητικής πράξης.

       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τελική υπογραφή από τον Προϊστάμενο.

       Όχι Όχι


      • 13 Παραλαβή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή Βεβαίωσης από τον ενδιαφερόμενο

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.