Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1c389ad4-5c6b-419c-92bc-e8adaf6b6b60 127159

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρα Υγείας, Καταστήματα κράτησης, Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 λεπτό

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης για τη διενέργεια εμβολιασμού κατά της Covid-19 και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα. Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί την επόμενη ημέρα από αυτή που έγινε η τελευταία δόση εμβολιασμού, ανάλογα με το είδος του εμβολίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι κανόνες παροχής της βεβαίωσης καθορίζονται με βάση τους κανόνες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού ανάλογα με την πορεία της νόσου. Άλλα σημεία εξυπηρέτησης: Κοινωνικές δομές Δήμων που έχουν ενταχθεί στο gov.gr και σωφρονιστικά ιδρύματα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Υγειονομικές Να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες κάθε φορά δόσεις εμβολιασμού ανάλογα με το είδος του εμβολίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Να έχει εκδώσει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΑΜΚΑ).

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να είναι ο αιτών / η αιτούσα κάτοχος κωδικών Taxisnet

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Στην περίπτωση υποβολής αίτησης μέσω βιντεοκλήσης, να έχει ο αιτών στην κατοχή του συσκευή με κάμερα για το myKEPlive

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1163 2021 114 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, των ειδικότερων τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της διαδικασίας έκδοσης της βεβαίωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200114

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9 Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546 2022 6445 Β

       Περιγραφή Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας Ανάλογα με την πορεία της νόσου εκδίδεται κοινή υποθργική απόφαση που καθορίζει τους όρους έκδοσης της βεβαίωσης. Με την έκδοση της νέας ΚΥΑ καταργείται η προηγούμενη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206445

      • 1 Φυσική ταυτοτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή ο υπάλληλος ενεργεί έλεγχο για την εγκυρότητα του ταυτοποιητικού εγγράφου και ταυτοποιεί φυσικά τον πολιτη.

       Σημειώσεις Αν δεν επιτευχθεί φυσική ταυτοποίηση η διαδικασία τερματίζεται.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποτυχία ταυτοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δεν ταυτοποιηείται φυσικά ο πολίτης.

       Σημειώσεις Τερματίζει η διαδικασία.

       Ναι Ναι


      • 3 Επιτυχία φυσικής ταυτοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Δημιουργία αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εισάγει τον ΑΜΚΑ του πολίτη στο σύστημα και συμπληρώνεται αυτόματα η αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 5 Μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή του ΑΜΚΑ- αποτυχία ταυτοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ


       Περιγραφή Κατά την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ δεν επιστρέφονται μέσω διαλειτουργικότητας στοιχεία του πολίτη.

       Σημειώσεις Η διαδικασία τερματίζεται

       Ναι Ναι


      • 6 Επιτυχής ταυτοποίηση στοιχείων ΑΜΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπαλληλος πρωτοκολλεί την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 8 Εκτύπωση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση και την παραδίδει στον πολίτη

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης ελέγχει και υπογράφει την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 10 Επικαιροποίηση λατινικών επωνυμικών χαρακτήρων πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που χρειάζεται ο υπάλληλος διορθώνει την λατινική γραφή των επωνυμικών στοιχείων του πολίτη με βάση ταξιδιωτικό του έγγραφο.

       Όχι Όχι


      • 11 Έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εκδίδει την βεβαίωση.

       Σημειώσεις Αν δεν επιστραφούν αποτελέσματα από το Μητρώο εμβολιασμού η διαδικασία τερματίζεται.

       Όχι Όχι


      • 12 Μήνυμα λάθους από το Μητρώο Εμβολιασμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ


       Περιγραφή Το μητρώο εμβολιασμού δεν επιστρέφει τις 2 δόσεις εμβολιασμού

       Σημειώσεις Η διαδικασία τερματίζεται.

       Ναι Ναι


      • 13 Επιτυχής επιβεβαίωση από το λογισμικό των εμβολίων του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 14 Εκτύπωση Βεβαίωσης εμβολιασμού κατα του COVID-19

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εκτυπώνει τη βεβαίωση εμβολιασμού και την παραδίδει στον πολίτη

       Σημειώσεις H βεβαίωση έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και δεν απαιτείται περαιτέρω επικύρωση ή υπογραφή του εγγράφου

       Όχι Ναι


      • 1 Είσοδος δεδομένων από το λογισμικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://dilosi.services.gov.gr/templates/COVID19-VACCINE/create

       Περιγραφή ο πολίτης εισάγει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

       Σημειώσεις https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou

       Όχι Όχι


      • 2 Μη ταυτοποίηση με τους κωδικούς Taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή οι κωδικοί Taxisnet είναι λάθος

       Σημειώσεις η διαδικασία τερματίζεται

       Ναι Ναι


      • 3 Επιτυχής Ταυτοποίηση με τους κωδικούς taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή ΑΜΚΑ από το λογισμικό μέσω πληκτρολόγησης από τον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Σημειώσεις https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/eurese-arithmou-metroou-koinonikes-asphalises-amka

       Όχι Όχι


      • 5 Μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή του ΑΜΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή κατά την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ δεν επιστρέφονται μέσω διαλειτουργικότητας στοιχεία του πολίτη

       Σημειώσεις η διαδικασία τερματίζεται

       Ναι Ναι


      • 6 Επιτυχής ταυτοποίηση με στοιχεία ΑΜΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Βεβαίωσης εμβολιασμού κατα του COVID-19

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή ο πολίτης λαμβάνει την βεβαίωση

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.