Βεβαίωση εργασίας σε ιδιώτες που απασχολήθηκαν σε εκλογικά συνεργεία για την διενέργεια εκλογών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbd720c42-814e-487b-a25a-315d47413d3f 720428

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 έως 40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση Βεβαίωσης σε πολίτες, οι οποίοι προσλήφθηκαν ως έκτακτο προσωπικό βάσει των διατάξεων της εν ισχύ Εκλογικής Νομοθεσίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Το αρχείο τηρείται στην Διεύθυνση Εκλογών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης συμμετοχής ιδιωτών σε εκλογικά συνεργεία

Σημειώσεις

Ο αιτών ζητά τη χορήγηση μιας επικαιροποιημένης βεβαίωσης προϋπηρεσίας στην οποία αναγράφονται : Οι αποφάσεις πρόσληψης, η σχέση εργασίας, η ειδικότητα, η διάρκεια απασχόλησης και οι διατάξεις της πρόσληψης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Εφόσον δεν υφίσταται στοιχεία στο αρχείο της ΔιεύθυνσηςΆλλο

    Όταν δεν υφίσταται στοιχεία στο αρχείο τότε η Διεύθυνση Εκλογών απαντά αρνητικά.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Βεβαίωσης εργασίας σε ιδιώτες που απασχολήθηκαν σε εκλογικά συνεργεία για την διενέργεια εκλογών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • Προεδρικό Διάταγμα 134 26 2012 57 Α

       Περιγραφή ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Το έκτακτο προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση κάθε γενική ή ειδικής διάταξης που ισχύει κάθε φορά για τις προσλήψεις στο Δημόσιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100057

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση περιλαμβάνει τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του αιτούντα (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο , μητρώνυμο έτος και γεννήσεως) και στην αιτιολογία αναφέρεται το έτος της πρόσληψης και ο αριθμός απόφασης που του είχε κοινοποιηθεί κατά την πρόσληψη. Η Βεβαίωση αναφέρει όσο στοιχεία περιλαμβανόταν στην Υπουργική Απόφαση που είχε εκδοθεί για τις εν λόγω εκλογές.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διερεύνηση στο φυσικό αρχείο της Διεύθυνσης Εκλογών και έκδοση της Βεβαίωσης βάσεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και αναφέρει τον αριθμό απόφασης, την αιτιολογία και τον χρόνο εκτέλεσης του περιγραφόμενου έργου σε αυτήν .

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η διοικητική πράξη της βεβαίωσης με την τελική υπογραφή Διευθυντή.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή της Βεβαίωσης απο τον Πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πολίτης παραλαμβάνει τη Βεβαίωση από τη Γραμματεία.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.