Βεβαίωση ετήσιας καταβληθείσας σύνταξης δημοσίου για φορολογική χρήση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8b09f8a6-ed0f-4106-b787-d4e9e906938b 898641

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 λεπτό

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης ετήσιας καταβληθείσας σύνταξης για φορολογική χρήση. Οι δικαιούχοι ειδικών συντάξεων του Δημοσίου (πολεμικοί συνταξιούχοι, συνταξιούχοι Εθνικής Αντίστασης και λοιπά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016) μπορούν να ενημερωθούν για την ετήσια καταβολή της σύνταξής τους και να εκδώσουν τα αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

02/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Βεβαίωση ετήσιας καταβληθείσας σύνταξης για φορολογική χρήση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μηνιαία και ετήσια ενημερωτικά σημειώματα Συντάξεων Δημοσίου (Ειδικές Συντάξεις)

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση ετήσιας καταβληθείσας σύνταξης δημοσίου για φορολογική χρήση


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι συνταξιούχος του Δημοσίου (Γ.Λ.Κ.- Ειδικές Συντάξεις Δημοσίου)

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4172 2013 167 Α

       Περιγραφή Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100167

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας
       Όχι Όχι


      • 2 Αυθεντικοποίηση του χρήστη με κωδικούς taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://login.gsis.gr/mylogin/login.jsp?bmctx=1DB55AB50C08F2B418903DE4EB7466AD47038BC455E39B9EA82B1EB28CE52BC6&contextType=external&username=string&password=secure string&challenge url=https%3A%2F%2Flogin.gsis.gr%2Fmylogin%2Flogin.jsp&ssoCookie=disablehttponly&request id=4468064456106405217&authn try count=0&locale=en US&resource url=https%253A%252F%252Fwww1.gsis.gr%252Fwebtax%252Fenhmerwtika

       Περιγραφή Εισάγονται από τον χρήστη τα στοιχεία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης του στο σύστημα που είναι οι κωδικοί taxisnet.

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη βεβαίωσης ετήσιας καταβληθείσας σύνταξης για φορολογική χρήση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://login.gsis.gr/mylogin/login.jsp?bmctx=1DB55AB50C08F2B418903DE4EB7466AD47038BC455E39B9EA82B1EB28CE52BC6&contextType=external&username=string&password=secure string&challenge url=https%3A%2F%2Flogin.gsis.gr%2Fmylogin%2Flogin.jsp&ssoCookie=disablehttponly&request id=4468064456106405217&authn try count=0&locale=en US&resource url=https%253A%252F%252Fwww1.gsis.gr%252Fwebtax%252Fenhmerwtika

       Περιγραφή Επεξεργασία δεομένων και έκδοση της σχετικής βεβαίωσης ετήσιας καταβληθείσας σύνταξης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.