Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο για έκδοση προσωρινής άδειας εμπορίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf5cf30a6-8b81-469a-b9f1-acc8e1ecc0a1 536881

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης στην οποία δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (Σίνδος - Θεσσαλονίκη) αίτηση εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο. Η βεβαίωση χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ως δικαιολογητικό για την έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προσωρινής άδειας εμπορίας σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής 2004/842/ΕΚ. Παρέχεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης

Σημειώσεις

Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος ζητά από την αρμόδια Αρχή τη βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο για την έκδοση προσωρινής άδειας εμπορίας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο για έκδοση προσωρινής άδειας εμπορίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών θα πρέπει να έχει ήδη καταθέσει στο ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) στις προβλεπόμενες για κάθε είδος ημερομηνίες, αίτηση εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό κατάλογο, η οποία να μην έχει ελλείψεις δικαιολογητικών

       Όχι Όχι

      • Άλλο 2004/842/ΕΚ

       Περιγραφή Η απόφαση 2004/842/ΕΚ αναφέρει τους κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στο εμπόριο σπόρων ποικιλίας για την οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτηση εγγραφής στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ή κηπευτικών ειδών

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0842&from=EN

      • 1 Κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (Σίνδος - Θεσσαλονίκη)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης - Χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται αν έχει κατατεθεί από τον αιτούντα αίτηση εγγραφής της ποικιλίας στον Εθνικό κατάλογο η οποία να μην έχει ελλείψεις δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 4 Μη πλήρωση των προϋποθέσεων -Μη έκδοση βεβαίωσης και ενημέρωση αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 5 Πλήρωση των προϋποθέσεων - Σύνταξη και έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 6 Υπογραφή βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή βεβαίωσης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.