Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο για έκδοση προσωρινής άδειας εμπορίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfaf30e7d-7fac-4961-90f9-6530659f5fa1 022734

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης στην οποία δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (Σίνδος - Θεσσαλονίκη) αίτηση εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο. Η βεβαίωση χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ως δικαιολογητικό για την έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προσωρινής άδειας εμπορίας σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής 2004/842/ΕΚ. Παρέχεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα, Νομικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης

  Σημειώσεις

  Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος ζητά από την αρμόδια Αρχή τη βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο για την έκδοση προσωρινής άδειας εμπορίας

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο για έκδοση προσωρινής άδειας εμπορίας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Διοικητικές Ο αιτών θα πρέπει να έχει ήδη καταθέσει στο ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) στις προβλεπόμενες για κάθε είδος ημερομηνίες, αίτηση εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό κατάλογο, η οποία να μην έχει ελλείψεις δικαιολογητικών

        Όχι Όχι

       • Άλλο 2004/842/ΕΚ

        Περιγραφή Η απόφαση 2004/842/ΕΚ αναφέρει τους κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στο εμπόριο σπόρων ποικιλίας για την οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτηση εγγραφής στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ή κηπευτικών ειδών

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0842&from=EN

       • 1 Κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (Σίνδος - Θεσσαλονίκη)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης - Χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχεται αν έχει κατατεθεί από τον αιτούντα αίτηση εγγραφής της ποικιλίας στον Εθνικό κατάλογο η οποία να μην έχει ελλείψεις δικαιολογητικών

        Όχι Όχι


       • 4 Μη πλήρωση των προϋποθέσεων -Μη έκδοση βεβαίωσης και ενημέρωση αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Ναι Ναι


       • 5 Πλήρωση των προϋποθέσεων - Σύνταξη και έκδοση βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Ναι Όχι


       • 6 Υπογραφή βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 7 Αποστολή βεβαίωσης στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.