Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8cb70dbc-4f77-4795-b430-fc89f6d74635 874774 Certificate of permanent residence

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

10 λεπτά

Περιγραφή

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί βεβαίωση που αναγράφει την μόνιμη κατοικία του είτε με φυσική παρουσία στο ΚΕΠ, είτε στο Δήμο του ή κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), είτε μέσω gov.gr για όσους Δήμους έχουν ενταχθεί στο σύστημα. Σταδιακά θα ενταχθούν και θα υποδέχονται αιτήσεις και οι υπόλοιποι Δήμοι. Ο πολίτης καθορίζει στην αίτησή του το έτος ή τα έτη για τα οποία ζητάται η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αν γίνει μέσω Mykeplive η αίτηση, όταν ολοκληρωθεί η έκδοση της βεβαίωσης από τον Δήμο, αυτή θα σταλεί στη θυρίδα του πολίτη, ο οποίος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γραπτού μηνύματος (sms).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Σημειώσεις

Ο πολίτης ορίζει έτος ή τα έτη για τα οποία ζητάται η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο ή στην Κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την πρόσβαση στην πύλη gov.gr και την ψηφιακή έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται η κατοχή κωδικών taxisnet. Αν ο Δήμος της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου δεν βρίσκεται στη λίστα των Δήμων οι οποίοι παρέχουν τη βεβαίωση ψηφιακά, μπορεί κανείς να εκδώσει την βεβαίωση κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), όπου απαιτούνται και πάλι κωδικοί taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έντυπο Ε1 του οικονομικού έτους ή των οικονομικών ετών για τα οποία ζητάται η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έντυπο Ε1 του οικονομικού έτους ή των οικονομικών ετών για τα οποία ζητάται η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 2 Λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας ή ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδρευσης ή φυσικού αερίου ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο που να φορά στο έτος ή στα έτη που ζητάται η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

       Λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας ή ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδρευσης ή φυσικού αερίου ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο που να φορά στο έτος ή στα έτη που ζητάται η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6554

      • Νόμος 43 5007 2023 48 Α

       Περιγραφή Χρόνος έκδοσης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας - Τροποποίηση άρθρου 279 ν. 3463/2006

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100048

      • Νόμος 279 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο περιγράφεται πώς βεβαιώνεται και πώς αποδεικνύεται η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Άλλο ΣτΕ 1865/2002

       Περιγραφή Στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας.Ειδικότερα, ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται ο τόπος της οικογενειακής εγκατάστασης (εστίας), ο οποίος έχει το στοιχείο της σταθερότητας. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, ο τόπος εργασίας αποτελεί μέσο απόδειξης της μόνιμης κατοικίας.

       Νομικές παραπομπές http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/ypiresies/nomologies?bltId=68F0365444C3990809322BF6E65BAAC1& afrLoop=1608209072443505#!%40%40%3F afrLoop%3D1608209072443505%26bltId%3D68F0365444C3990809322BF6E65BAAC1%26centerWidth%3D65%2525%26leftWidth%3D0%2525%26npath%3D%252Fwebcenter%252Fportal%252Fste%252Fypiresies%252Fnomologies%26rigthWidth%3D35%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dtrue%26 adf.ctrl-state%3Du0u7pdahl 54

      • Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Ε/6984/3-4-2006 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 2006 480 Β

       Περιγραφή Στην απόφαση αναφέρεται ότι το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για την ανωτέρω διαδικασία καταργείται και αντικαθίσταται με το ορθό Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚO ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ). Στην περίπτωση που η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν αποδεικνύεται αιτιολογημένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδειχθεί αυτή από τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο μέσο, όχι όμως μόνο με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200480

      • 1 Φυσική Ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου ή του ΚΕΠ ελέγχει την πληρότητα των ταυτοποιητικών εγγράφων του πολίτη για να προχωρήσει στην φυσική ταυτοποίηση του.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ ελέγχει αν ο ενδιαφερόμενος έχει τις προϋποθέσεις και τα κατάλληλα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπαρξη ελλιπών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο δικαιολογητικό ή είναι ελλιπές ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, ενημερώνεται ο πολίτης και ολοκληρώνεται η υπόθεση.

       Ναι Ναι


      • 4 Ύπαρξη ορθών και πλήρων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως είναι ορθά και πλήρη, ο αρμόδιος υπάλληλος προχωρά στη διαδικασία της μεταδημότευσης.

       Ναι Όχι


      • 5 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία πρωτοκόλλου και αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ καταχωρίζει τα στοιχεία του πολίτη στο λειτουργικό σύστημα του e-kep, δημιουργεί την αίτηση και την πρωτοκολλεί.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή αίτησης και δικαιολογητικών στον αρμόδιο Δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ αποστέλλει με τον προσφορότερο τρόπο τον φάκελο στον Δήμο που έχει μόνιμη κατοικία ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Παράδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αποστέλλει τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο ΚΕΠ και ακολούθως παραδίδεται στον πολίτη ή αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

       Όχι Ναι


      • 1 Σύνδεση με κωδικούς taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εισάγει του κωδικούς taxisnet για την είσοδό του στο σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισαγωγή στοιχείων στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://dilosi.services.gov.gr/issue/259188657/choose branch/

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει τα στοιχεία μόνιμης κατοικίας του

       Όχι Όχι


      • 3 Επιτυχία εισόδου στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη και το συνθηματικό είναι σωστά προχωρά η διαδικασία.

       Ναι Όχι


      • 4 Αποτυχία εισόδου στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη και το συνθηματικό είναι λάθος, δεν προχωρά η διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

       Ναι Ναι


      • 5 Φόρτωση εγγράφου διεύθυνσης


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος σαρώνει και ανεβάζει έγγραφο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη κατοικία του (Ε1, ή εκκαθαριστικό ή Λογαριασμό ΔΕΚΟ).

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος αφού ελέγξει όλα τα στοιχεία (προσωπικά, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία κατοικίας τα συνημμένα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τον Δήμο διεκπεραίωσης, υποβάλει την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση της βεβαίωσης από τον Δήμο, αποστέλλεται στη θυρίδα του ενδιαφερόμενου , ο οποίος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γραπτού μηνύματος (sms).

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.