Βεβαίωση παραγωγικότητας βοοειδών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1e1156ba-5f7c-4be2-8459-4c1f255450aa 855934

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τα κατά τόπους Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων βοοειδών γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης που συμμετέχουν σε προγράμματα ελέγχου αποδόσεων των ζώων τους, τα οποία εφαρμόζονται επίσημα από αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις παραγωγών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τα κατά τόπους Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης παραγωγικότητας βοοειδών γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης

Σημειώσεις

Συμπληρώνεται σχετικό υπόδειγμα αίτησης, όπου προσδιορίζεται το έτος αναφοράς και υποβάλλεται στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (δηλ. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Δράμας) της περιοχής δικαιοδοσίας που ανήκει η εκμετάλλευση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση βεβαίωσης παραγωγικότητας βοοειδών γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση παραγωγικότητας βοοειδών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΟΠΣ Κτηνιατρικής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 27, Παράρτημα ΙΙΙ - Μέρος 2 1012 2016

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου της απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1012&from=el

      • Υπουργική Απόφαση 9 172684 2011 1997 Β

       Περιγραφή Έλεγχος αποδόσεων των βοοειδών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201997

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1, Παράρτημα Ι 427/ΕΚ 2006

       Περιγραφή Μέθοδοι ελέγχου των αποδόσεων και οι μέθοδοι εκτιμήσεως της γενετικής αξίας των αναπαραγωγικών βοοειδών καθαράς φυλής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006D0427&from=EN

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση εξετάζεται εάν υπάρχουν στοιχεία παραγωγικότητας του ενδιαφερομένου, μέσω επίσημου φορέα ή οργάνωσης, για το έτος αναφοράς.

       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση Στοιχείων Παραγωγικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν ο ενδιαφερόμενος εφαρμόζει πρόγραμμα ελέγχου αποδόσεων μέσω επίσημου φορέα ή οργάνωσης, τότε αναζητούνται και υπολογίζονται τα στοιχεία παραγωγικότητας που τηρούνται σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων.

       Όχι Όχι


      • 4 Μη ύπαρξη στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δεν υπάρχουν στοιχεία παραγωγικότητας για το έτος αναφοράς.

       Ναι Όχι


      • 5 Ύπαρξη Στοιχείων και Υπολογισμός Παραγωγικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάρχουν στοιχεία παραγωγικότητας για τον ενδιαφερόμενο και το έτος αναφοράς, τα οποία επεξεργάζονται για την έκδοση βεβαίωσης παραγωγικότητας.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση εγγράφου ενημέρωσης για μη ύπαρξη στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται έγγραφο για τη μη ύπαρξη στοιχείων παραγωγικότητας στις βάσεις δεδομένων.

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση ενδιαφερομένου περί μη ύπαρξης στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται το έγγραφο ενημέρωσης του ενδιαφερομένου.

       Ναι Ναι


      • 8 Έκδοση βεβαίωσης παραγωγικότητας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται η βεβαίωση παραγωγικότητας για το έτος αναφοράς.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή της βεβαίωσης παραγωγικότητας στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.