Βεβαίωση περί σύστασης και εκπροσώπησης Ν.Ε.Π.Α

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση06034fc3-9e40-4eee-b827-12e351d77f19 427914

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσίου Τουρισμού, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2 Εβδομάδες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  2 Ώρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού για το καλώς έχειν, το ισχύον διοικητικό συμβούλιο, την εκπροσώπηση και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού κάθε εταιρείας ΝΕΠΑ. Σε περίπτωση που η εταιρεία είναι σε εκκαθάριση ή έχει διαγραφεί εκδίδεται η αντίστοιχη βεβαίωση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν της σύστασης της εταιρείας, αιτήματος του ενδιαφερομένου ή καταχώρησης πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν ζητηθεί από τον αιτούντα μπορεί η βεβαίωση να είναι αναλυτική, δηλαδή να περιγράφει με χρονολογική σειρά όλες τις καταχωρίσεις που αφορούν σε διαδοχικά διοικητικά συμβούλια και εκπροσώπους της εταιρείας. Το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. είναι δημόσιο έγγραφο. Η πρόσβαση σε αυτό και η λήψη αντιγράφων είναι ελεύθερη. Οι πληροφορίες σχετικώς με την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου, την ημερομηνία καταχώρισης, την έδρα και τη διάρκειά της και την εκπροσώπησή της, δημοσιεύονται σε σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περί σύστασης και εκπροσώπησης ΝΕΠΑ

  Σημειώσεις

  Έκδοση βεβαίωσης περί σύστασης και εκπροσώπησης Ν.Ε.Π.Α. Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί μέσω της εφαρμογής nepa.gov.gr (https://nepa.gov.gr/) υποβάλλουν αίτημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκδοση πιστοποιητικού καλώς έχειν, περί τροποποιήσεων του καταστατικού, αναλυτικό/ιστορικότητας ή περί λύσης ή διαγραφής ΝΕΠΑ

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση βεβαίωσης περί σύστασης και εκπροσώπησης Ν.Ε.Π.Α

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Διασυνοριακά, Εγκατάστασης

       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. (Ναυτιλιακές Εταιρίες Πλοίων Αναψυχής)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Βεβαίωση περί σύστασης και εκπροσώπησης ΝΕΠΑ δύναται να εκδοθεί κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε φυσικού προσώπου καθώς το μητρώο των Ν.Ε.Π.Α. είναι δημόσιο έγγραφο και η πρόσβαση σε αυτό και η λήψη αντιγράφων είναι ελεύθερη όπως ορίζεται στο ν.4926/2022.

        Σύνδεσμος https://nepa.gov.gr/

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Να μην έχει λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΠΑ. Σε περίπτωση που έχει λήξει, ενημερώνεται η εταιρεία ώστε να καταθέσει πρακτικά για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

        Σύνδεσμος https://nepa.gov.gr/

        Όχι Όχι

       • 3 Χρονικής προθεσμίας Η εταιρεία θα πρέπει να έχει προκαλέσει σημείωση στο μητρώο ΝΕΠΑ για την απόκτηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής εντός 24 μηνών από την ημερομηνία σύστασής της. Σε περίπτωση που η ΝΕΠΑ έχει μεταβιβάσει το μοναδικό της επαγγελματικό πλοίο ή έχει εκδοθεί παύση της αδείας του δεν θα πρέπει να έχουν παρέλθει 24 μήνες από τις προαναφερόμενες πράξεις.

        Σύνδεσμος https://nepa.gov.gr/

        Όχι Όχι

       • 4 Χρονικής προθεσμίας Να μην έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της ΝΕΠΑ


        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Να μην εκκρεμεί πρακτικό Γενικής Συνέλευσης ή Διοικητικού Συμβουλίου προς καταχώρηση στο Μητρώο.

        Σύνδεσμος https://nepa.gov.gr/

        Όχι Όχι

       • 1 Αίτηση σύστασης και εκπροσώπησης Αίτηση

        Αίτηση σύστασης και εκπροσώπησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://nepa.gov.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το εν λόγω αίτημα αφορά όλες τις εταιρείες, ωστόσο οι εταιρείες που έχουν συσταθεί μέσω της εφαρμογής nepa.gov.gr (https://nepa.gov.gr/) υποβάλλουν αίτημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6009

       • Νόμος 63 4926 2022 82 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις που αφορούν στο Μητρώο ΝΕΠΑ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

       • 1 Παραλαβή αίτησης - Λήψη αριθμού πρωτοκόλλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Η υποβολή της αίτησης για βεβαίωση σύστασης και εκπροσώπησης δύναται να πραγματοποιηθεί με αποστολή email ή δια ζώσης. Στη περίπτωση των εταιρειών που έχουν συσταθεί μέσω της εφαρμογής nepa.gov.gr (https://nepa.gov.gr/) το αίτημα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής.

        Όχι Όχι


       • 2 Έκδοση σχεδίου βεβαίωσης περί σύστασης και εκπροσώπησης ΝΕΠΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Αφού πρωτοκολληθούν οι αιτήσεις επεξεργάζονται με ημερολογιακή σειρά από τους εισηγητές του τμήματος. Εκδίδεται η βεβαίωση και υποβάλλεται το σχέδιο προς υπογραφή στα επόμενα κλιμάκια ελέγχου της υπηρεσίας (Τμηματάρχης και Διευθυντής). Στη περίπτωση των αιτήσεων μέσω της εφαρμογής η βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα, εάν δεν εκκρεμούν προς καταχώρηση πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης , η εταιρεία διαθέτει τους 24 τελευταίους μήνες επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, η θητεία του ΔΣ είναι σε ισχύ και δεν έχει λήξη ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

        Όχι Όχι


       • 3 Υπογραφή σχεδίου βεβαίωσης περί σύστασης και εκπροσώπησης ΝΕΠΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Κατόπιν ελέγχου ο αρμόδιος τμηματάρχης υπογράφει το σχέδιο βεβαίωσης περί σύστασης και εκπροσώπησης ΝΕΠΑ

        Όχι Όχι


       • 4 Υπογραφή σχεδίου βεβαίωσης περί σύστασης και εκπροσώπησης ΝΕΠΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Κατόπιν ελέγχου ο αρμόδιος διευθυντής υπογράφει το σχέδιο βεβαίωσης περί σύστασης και εκπροσώπησης ΝΕΠΑ

        Όχι Όχι


       • 5 Πρωτοκόλληση βεβαίωσης περί σύστασης και εκπροσώπησης ΝΕΠΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αφού υπογραφεί το σχέδιο της βεβαίωσης από τον αρμόδιο τμηματάρχη και διευθυντή της υπηρεσίας, η βεβαίωση πρωτοκολλείται και παράγεται ακριβές αντίγραφο αυτής.

        Όχι Όχι


       • 6 Αποστολή βεβαίωσης περί σύστασης και εκπροσώπησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης, αποστέλλεται μέσω e-mail στον αιτών. Αποδεικτικό της αποστολής φυλάσσεται στον φάκελο της εταιρείας και τέλος γίνεται αρχειοθέτηση του.

        Όχι Όχι


       • 1 Υποβολή Αιτήματος ηλεκτρονικά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://nepa.gov.gr/

        Περιγραφή Υποβολή αιτήματος μέσω της εφαρμογής nepa.gov.gr (https://nepa.gov.gr/).

        Σημειώσεις Στη περίπτωση των εταιρειών που έχουν συσταθεί μέσω της εφαρμογής nepa.gov.gr (https://nepa.gov.gr/) το αίτημα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής.

        Όχι Όχι


       • 2 Έκδοση Βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://nepa.gov.gr/

        Περιγραφή Στη περίπτωση των αιτήσεων μέσω της εφαρμογής η βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα, εάν δεν εκκρεμούν προς καταχώρηση πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης , η εταιρεία διαθέτει τους 24 τελευταίους μήνες επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, η θητεία του ΔΣ είναι σε ισχύ και δεν έχει λήξη ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας

        Όχι Όχι


       • Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.