Βεβαίωση ποσοτήτων υλικού καλλιτερευτή για την έναρξη σποροπαραγωγικών διαδικασιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe1d53cff-1007-4386-baa1-dd3fbb47f735 625112

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης ποσοτήτων υλικού καλλιτερευτή και απευθύνεται σε κάθε διατηρητή ποικιλίας εγγεγραμμένης στον εθνικό κατάλογο όταν πρόκειται να προβεί σε αναπολλαπλασιασμό της ποικιλίας. Η σχετική βεβαίωση προσκομίζεται στα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ) πριν την έναρξη των σποροπαραγωγικών διαδικασιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ποσοτήτων υλικού καλλιτερευτή.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (Σίνδος - Θεσσαλονίκη).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση ποσοτήτων υλικού καλλιτερευτή, σε συνεργασία με τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Επαγγελματικές Ο αιτών θα πρέπει να είναι διατηρητής ποικιλίας εγγεγραμμένης στον Εθνικό κατάλογο και να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την νομοθεσία (άρθρο 3 ΥΑ 217265/2004 (ΦΕΚ203 Β΄)).

       Όχι Όχι

      • 1 Ετήσιο φύλλο αναπολλαπλασιασμού της ποικιλίας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΥΑ 217265/2004 (ΦΕΚ 2003 Β΄). Δελτίο

       Ετήσιο φύλλο αναπολλαπλασιασμού της ποικιλίας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΥΑ 217265/2004 (ΦΕΚ 2003 Β΄).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • Υπουργική Απόφαση άρθρο 3 παρ. 1ζ 217265 2004 203 Β

       Περιγραφή Υποχρεώσεις διατηρητών Φυτικών ποικιλιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200203

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (Σίνδος - Θεσσαλονίκη).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων και υποχρεώσεων του διατηρητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στυο Τμήμα που χρεώνεται η αίτηση, αρμόδιος υπάλληλο προβαίνει σε έλεγχος αν ο αιτών - διατηρητής τηρεί τις υποχρεώσεις του και κατέχει την απαραίτητη ποσότητα υλικού καλλιτερευτή.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη της βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή βεβαίωσης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.