Βεβαίωση σε Πλοία υπό Ξένη Σημαία – Attestation

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7766ef68-adf4-4e56-abef-8a42dca9a326 242358

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διαπίστωση, ότι τα πλοία υπό ξένη σημαία πλην εκείνων των χωρών της Ε.Ε., που παραλαμβάνουν επιβάτες από τους Ελληνικούς λιμένες και εκτελούν διεθνείς πλόες, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των Διεθνών Συμβάσεων και της Εθνικής Νομοθεσίας. Απευθύνεται σε πολίτες και σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Παρατηρήσεις

Με τη διαδικασία αυτή χορηγείται βεβαίωση (attestation) σε πλοία υπό ξένη σημαία (πλην χωρών Ε.Ε.) που παραλαμβάνουν επιβάτες από Ελληνικούς λιμένες και εκτελούν διεθνείς πλόες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Τίτλος

Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου ή της εκάστοτε Λιμενικής για την έκδοση attestation


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Βεβαίωσης σε Πλοία υπό Ξένη Σημαία – Attestation


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση κοινωνικής συμμετοχής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Νόμος 4597 2019 35 Α

       Περιγραφή Για την κύρωση συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100035

      • 1 Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου ή της εκάστοτε Λιμενικής για την έκδοση attestation

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα πρωτοκολλείται και χρεώνεται στον αρμόδιο εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη Σηματικής Αναφοράς


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος εισηγητής συντάσσει σήμα έγκρισης για τη διενέργεια της επιθεώρησης, το προωθεί στον Διευθυντή για υπογραφή και εν συνεχεία το αποστέλλει στην Λιμενική Αρχή.

       Όχι Όχι


      • 3 Απάντηση της Λιμενικής Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης η Λιμενική αρχή αποστέλλει με έγγραφο ή σήμα τα πρακτικά της επιθεώρησης και τα πιστοποιητικά του πλοίου στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων, το οποίο πρωτοκολλείται και χρεώνεται στον αρμόδιο εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος Δικαιολογητικών Λιμενικής Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Ο αρμόδιος εισηγητής ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα διαβιβάζει σταΤμήματα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων προκειμένου να γνωμοδοτήσουν κατά λόγο αρμοδιότητας.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Βεβαίωσης (Attestation)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την γνωμοδότηση των Τμημάτων και εφόσον δεν έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις ο εισηγητής συντάσσει την σχετική βεβαίωση (attestation) ότι το συγκεκριμένο πλοίο αναφοράς εξετάσθηκε και επιθεωρήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την προωθεί στον Διευθυντή για υπογραφή

       Ναι Όχι


      • 6 Αποκατάσταση Πιθανών Ελλείψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις από ένα ή και περισσότερα Τμήματα της Διεύθυνσης, o εισηγητής συντάσσει έγγραφο/σήμα προς την Λιμενική Αρχή και το προωθεί στον Διευθυντή για υπογραφή με σκοπό να την ενημερώσει για τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Βεβαίωσης (Attestation).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Μετά την προσκόμιση των επιπρόσθετων δικαιολογητικών και την αποκατάσταση των ελλείψεων ο χειριστής συντάσσει την σχετική βεβαίωση (attestation) ότι το συγκεκριμένο πλοίο αναφοράς εξετάσθηκε και επιθεωρήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την προωθεί στον Διευθυντή για υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή της Βεβαίωσης (Attestation)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της από τον Διευθυντή ο χειριστής αποστέλλει την υπογεγραμμένη βεβαίωση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή την παραδίδει στον ενδιαφερόμενο ιδιοχείρως. Η διαδικασία υλοποιείται στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.